Terveysopisto Salus

“Terveys ei ole itsestään – sitä tulee rakentaa”

 

Terveysopisto Salus on ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen sekä kurssitoimintaan erikoistunut opisto, joka kouluttaa ravintoneuvojan ja –terapeutin ammattityöhön sekä tarjoaa lyhyempiä opintokokonaisuuksia kuten peruslääketiede, luontaislääketiede, urheilu-, ja liikuntaravitsemus sekä vapaavalintaisessa opiskelussa valittuja erilliskursseja. Koulutusta on toteutettu yli 25 vuotta ja kokemusta koulutustyöstä jo yli 35 vuoden ajalta.

Terveysopisto Saluksen opetus on yhdistelmä virallisen ravinto-opin, kansainvälisen luontaislääketieteen sekä funktionaalisen lääketieteen viimeisimpiä ravitsemusoppeja tarjoten monipuolisen näkemyksen ravitsemusalaan ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen sekä ylläpitämiseen. Terveysopiston opettajista suuri osa on suorittanut alan kansainvälisen erikoiskoulutuksen, jollaista maassamme ei ole tarjolla. Muilla opettajilla on yliopistokoulutus tai muu opetusalansa mukainen ammatillinen pätevyyskoulutus. Opetustaustaa opettajilla on kymmeniä vuosia.

Opetuskielenä on suomi ja kansainvälisistä lähteistä valmistettu oppimateriaali on suomeksi. Vierailevien ulkomaisten asiantuntijoiden luennot tulkataan tarvittaessa suomeksi. Opintoja voi suorittaa työn ohessa viikonloppuisin (2-3 pv). Lukukausimaksuja ei peritä ja opinnot maksetaan kurssi kerrallaan. Opiskelutahti on vapaasti valittavissa omien mahdollisuuksien mukaan. Esitetyt eri linjojen opiskeluajat ovat ohjeellisia/suuntaa antavia. Kursseja on 1-2 krt kuukaudessa ja ne toistuvat 2 kertaa vuodessa, paitsi ravintoterapeuttilinjan kurssit kerran vuodessa. Kurssien kierto, lähtien Aloituskurssista (ALO, Ravitsemuksen ja ravintoterapian perusteet), alkaa 2 kertaa vuodessa: ensimmäinen alkuvuodesta ja toinen alkusyksystä. Ravintoterapeuttikoulutuksen kurssit alkavat syksyllä. Opiskelun voi aloittaa milloin vain sopivammasta mahdollisesta kurssista opinto-ohjeiden mukaisesti, mutta ravintoterapeuttikoulutuksen kursseja vasta ravintoneuvojakurssien suoritusten edistyttyä pätevöitymisvaiheeseen.

Suomen Terveysopisto Salus (perustettu v. 1995) on maamme vanhin yliopiston ulkopuolisista ravitsemustiedon ja -terapian opettamiseen erikoistuneista yksityisistä koulutuslaitoksista Suomessa ja ainoa, joka tarjoaa koko opetusohjelman opetuksen omien kurssien ja opettajien avulla, tarvitsematta suorittaa mitään osiota muussa oppilaitoksessa. Opetus on monelta osin AMK-/yliopistotasoista, mutta peruskoulutuksen tausta riittää opinnoista suoriutumiselle. Mitään taustaopintoja koulutukseen ei vaadita (lukion kemian perustiedot tai vastaava olisi hyvä kerrata), vaan kaikki asiasta innostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Terveysopisto Salus järjestää vuosittain noin 60 kurssia, joista osan myös kesäkaudella. Muissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojen perusteella voidaan hakemuksesta myöntää korvaavuuksia, kuten esim. terveydenhuollon ammattioppilaitosten, avoimen yliopiston kurssit tai vastaavat. Korvaavuuksien edellytyksenä on sisällön vastaavuus Terveysopiston kursseihin verrattuna. Terveysopistossa valmistuneiden ammattihenkilöiden yhteystietolista on nähtävissä Koulutetut terapeutit-sivuilta. Osakoulutuksia on suorittanut yli kaksikertainen määrä.

Voit tutustua Terveysopiston historiaan, nykyiseen toimintaan, opettajiin sekä Saluksen kurssipaikkoihin oheisilta sivuilta.

 

luokka