Terveysopisto Salus pähkinänkuoressa

Terveysopisto Salus on Suomen vanhin yksityinen ravintoneuvoja- ja terapeuttikoulutukseen erikoistunut oppilaitos. Se on tarjonnut ammattiin valmistavaa ravitsemuskoulutusta jo 25 vuoden ajan. Tällä hetkellä se tarjoaa sisällöllisesti alansa laajimman ja kattavimman viikonloppuopiskeluna suoritettavan koulutusohjelman Suomessa. Saluksessa toimii kymmenen asiantuntijaopettajaa, joista osalla on lääkärin tutkinto. Salus on kouluttanut n. 300 ravintoneuvojaa ja -terapeuttia, jotka toimivat kautta Suomen. Osakoulutuksen on suorittanut yli kaksinkertainen opiskelijamäärä.

Terveysopisto Saluksen ravitsemuskoulutus pohjautuu viralliseen sekä luontaislääketieteen ja funktionaalisen lääketieteen ravitsemustietopohjaan. Katsomustapa on kokonaisvaltainen, eli ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena, joka toimii osana laajempaa ympäristöä. Saluksen linjauksessa korostuvat terveelliset elämäntavat ja arjen valinnat terveyden hyväksi. Koulutuksessa keskitytään terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä jo syntyneiden häiriöiden tukihoitoon erityisesti ravitsemuksen keinoin.

Taustaa

Ravitsemusterapeuttien koulutus maailmalla oli yksinomaan yliopistojen alaa aina 1980-luvulle saakka. Yksityistä, pelkästään ravintoterapiaan erikoistunutta, koulutusta alkoi kuitenkin syntyä 1980-luvulla USA:ssa ja myös Euroopassa. Silloin tuli käyttöön myös funktionaalisen lääketieteen ravitsemusnäkemys, joka on otettu myös Saluksen koulutusohjelmaan. Tämä hoitosuuntaus on myös levinnyt laajasti kansainväliseen käyttöön etenkin lääkäreiden keskuudessa.

Koulutus

Terveysopisto Saluksessa on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna ravintoneuvoja (n. 2 v) ja -terapeuttikoulutus (n. 3,5 v) sekä peruslääketieteen (n. 1 v) ja luontaisterapia ammattina -opintokokonaisuudet. Saluksessa on mahdollista opiskella myös urheilu- ja liikuntaravitsemuksen opintoja sekä yksittäisiä erilliskursseja vapaasti valiten.

Saluksen ravintoneuvojakoulutuksessa keskitytään yleisten kansansairauksien ehkäisyyn (ennalta puuttumisen malli), ravitsemustukihoitoon sekä erityisryhmien ravitsemukseen. Erityishuomio on verensokeritasapainon, painonhallinnan ja suoliston hyvinvoinnin tukemisessa.

Ravintoterapeuttikoulutuksessa syvennytään myös muiden häiriötilojen, kuten maha-suolikanavan häiriöiden, allergioiden ja astman sekä hormonaalisten häiriöiden ravitsemustukihoitoon.

Peruslääketieteen opintokokonaisuuteen sisältyy anatomian ja fysiologian (1-2), tautiopin (1-3), neurologian, psykologian ja psykiatrian kurssit. Saluksen erikoisosaamisalaan kuuluu myös luontaislääketiede.

Terveysopisto Saluksen opinnoissa voi edetä omaan tahtiin ja niitä voi käydä työn ohessa. Koulutukset käynnistyvät puolivuosittain tai vuosittain. Lähi- tai etäopetusta on pääosin viikonloppuisin 1-2 kertaa kuukaudessa. Itseopiskelulla, verkko- ja etätyöskentelyllä sekä käytännön asiakasharjoittelulla on tärkeä rooli opinnoissa. Kursseista on mahdollista myös saada korvaavuuksia aikaisempien vastaavan sisältöisten opintojen perusteella. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hakea osa- tai täyskorvaavuutta peruslääketieteen opinnoista. Saluksessa ei ole lukukausimaksuja, vaan kurssit maksetaan kurssi kerrallaan.

Opettajat

Terveysopisto Saluksessa toimii 10 asiantuntijaopettajaa. Puolet opettajista on suorittanut alan kansainvälisen erikoiskoulutusloppututkinnon, jollaista Suomessa ei ole tarjolla. Saluksen muilla opettajilla on kotimainen yliopistotutkinto tai muu opetusalansa ammatillinen pätevyys. Useilla opettajista on myös vuosien terapeuttikokemus, mistä he ammentavat sisällöllistä syvyyttä opetukseensa. Monella on myös pitkä opetustausta. Kaikki opettajat ovat asialleen omistautuneita ja pitkän kokemuksen omaavia alansa asiantuntijoita.

Opiskelijat

Useilla Saluksen neuvoja- ja terapeuttikoulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla on taustalla terveydenhuolto- tai liikunta-alan koulutus. Myös alan vaihtajia ja luontaisalalla jo toimivia on paljon. Kaikkia yhdistää aito kiinnostus ravitsemus- ja terveysasioihin sekä halu auttaa muita. Koulutuksiin ei kuitenkaan ole pääsyvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Kokeneemmat opiskelijat saavat hyvitystä aikaisemmista opinnoistaan ja voivat näin siirtyä nopeammin erikoistumisopintoihin. Alalle tuoreena tulevat puolestaan rakentavat ensin vankan perustietämyksen ja vasta tämän jälkeen siirtyvät erikoistumisopintoihin.

Saluksen koulutukset antavat opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa omien tavoitteidensa, kiinnostustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisen työuran. Osa tekee neuvonta- tai -terapiatyötä päätyönään, osa päätyönsä ohessa. Osa jo toimii terveydenhuolto- tai luontaisalalla ja hyödyntää oppimaansa siellä. Monet Saluksen opiskelijat perustavat myös oman yrityksen. Yrittäminen antaa mahdollisuudet luovuudelle ja omien vahvuuksien esiintuomiselle. Se vaatii myös monipuolisia taitoja, verkostoitumista sekä jatkuvaa oman toiminnan kehittämistä. Saluksesta valmistuneet neuvojat ja terapeutit ovat tehneet ja tulevat jatkossakin tekemään arvokasta pioneerityötä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi.

Saluksen opiskelijoilla sekä valmistuneilla neuvojilla ja terapeuteilla on oma ammattiyhdistys Suomen Ravintoterapiayhdistys ry.

Ilmoittautumiset kevätlukukauden koulutuksiin ja kursseille ovat parhaillaan käynnissä. Lisätietoa koulutuksista saat Saluksen nettisivuilta (https://www.terveysopisto.fi/) sekä toimistosta: opisto (at) terveysopisto.fi tai 050-439 7214 (ti, to, pe klo 13-15)