Ravintoterapeutti on osaava ammattilainen

Moni haaveilee ravitsemusalan opiskelusta ja työstä ravintoasioiden parissa. Ravitsemusopintojen pariin voi hakeutua useilla taustoilla ja erilaisista syistä. Alalla on tarjota mielenkiintoisia koulutuspolkuja ja uramahdollisuuksia.

Ravintoterapeuttikoulutus antaa:

 1. osaamista nykyisen työsi tueksi

Toimitko esimerkiksi liikunta- tai sote-alalla ja ravitsemusalan osaamisesta olisi hyötyä työssäsi? Useat terveydenhuollon tai liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaiset tarvitsevat ravitsemusosaamista oman työnsä tueksi.

Työhösi saattaa jo kuulua asiakkaidesi ohjaamista ravitsemusasioissa. Mielipiteitä ja koulukuntia riittää, joten oma osaaminen kannattaa varmistaa ja osoittaa kouluttautumalla. Ravitsemustietous kannattaakin hankkia luotettavalta alan kouluttajalta. Olet ammatiltasi sitten fysioterapeutti, personal trainer, terveydenhoitaja, tai jotain ihan muuta, ravintoterapeutiksi opiskelu voi tuoda rutkasti lisää väriä ja mahdollisuuksia työhösi.

 1. mahdollisuuden hakeutua uudelle alalle

Jos hyvinvoinnin ja ravinnon parissa työskentely kiinnostaa ja haluaisit vaihtaa tälle alalle muista tehtävistä, voit hakeutua ravintoterapeuttikoulutukseen. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta soveltuvilta aloilta, joten se on oiva mahdollisuus alanvaihdosta haaveileville. Kiinnostus alaa kohtaan ja halu panostaa opiskeluun kantavat pitkälle!

 1. eväitä ravitsemusalan yrittäjyyteen

Yritykset ja muut ravinto-ohjauksen palveluja tarjoavat toimijat ostavat osaamista usein ulkopuolelta. Alan yrittäjille on siis tilausta, sillä he voivat laskuttaa palveluistaan tuntityönä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ravitsemusosaaja tekee töitä oman yrityksensä kautta esimerkiksi perustamalla toiminimen. Menestyvän ravitsemusalan yrityksen ja liiketoiminnan perustan luo osaava asiantuntija, jolla on ajantasainen tietopankki ja paloa neuvontatyötä kohtaan.

Ravintoterapeutiksi kouluttautuminen käytännössä

Ravintoterapeutin koulutusta tarjoaa esimerkiksi Terveysopisto Salus. Saluksessa opiskellaan viikonloppukoulutuksena ensin Ravintoneuvojaksi noin 1,5-2 vuotta kestävällä koulutuksella, jonka jälkeen jatketaan Ravintoterapeuttikoulutuksen kursseilla noin 1-1,5 vuotta. Asiakastyöskentelyn voi aloittaa jo Ravintoneuvojakoulutuksen jälkeen lähinnä painonhallinnan, MBO:n, yleisen ravintoneuvonnan ja rajoitetusti maha-suolikanavan oireiden parissa.

 • Perusopetuksessa käydään läpi lääketieteen perusteet sekä ravintofysiologiaa eli mitä ravinnolle tapahtuu elimistössä ja miten ravinto vaikuttaa siihen, millaiset ruoat ovat elimistölle tarpeellisia, mitkä ovat oikeita ruokavalintoja ja miten poikkeavat valinnat vaikuttavat kehoon.
 • Erikoistumisopinnoissa käsitellään ruoanvalmistusta, ravintolisien käyttöä, elimistön detoksikaatiota ja erityisoirealueiden ongelmia (ruoansulatus, suolisto, hormonitoiminnat, rappeutumis- ja vanhenemisiän sairaudet ym.)
 • Pätevöitymisopinnoissa keskitytään asiakastyöskentelyn käytäntöön: erilaisten asiakkaiden ravitsemuksellisten tarpeiden ja ongelmien käsittelyyn sekä ratkaisemiseen. Opintojen lopuksi tehdään opinnäytetyöt oikeista asiakastapauksista, mikä oikeuttaa lopputodistuksen ja diplomin saamiseen.

Ravintoterapeuttikoulutukseen osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia, mutta aito kiinnostus aiheeseen sekä valmius panostaa vaativaan opiskeluun viikonloppukoulutuksena tentteineen ja opintotehtävineen, on välttämätöntä. On myös oltava tarvittaessa valmis opiskelemaan työn ohessa. Opinto-ohjelma on laadittu silmällä pitäen sitä, että opiskelijaksi voi tulla vaikka vasta ammattiopintoja aloittavat tai aivan muulta osaamisalueelta näihin opintoihin siirtyvät, jolloin opetusohjelma kattaa kaiken tulevissa työtehtävissä tarvittavan tieto- ja osaamispohjan. Parhaat edellytykset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöillä, joiden kohdalla osa kursseista hyväksi luetaan. Enemmistö opiskelijoista on kuitenkin muilta aloilta.

Ravintoterapeuteiksi kouluttautuneille on tarjolla jatko-opintoja, joissa voi jatkaa pätevöitymistä. Jatko-opinnoissa laajennetaan osaamista vaativampiin asiakastapauksiin.

Kiinnitä näihin huomiota ravitsemusalan koulutusta ja kouluttajaa valitessa

Kun valitset sinulle sopivaa ravitsemusalan kouluttajaa, koulutushistoria sekä aiempien koulutettujen määrä on hyvä tiedostaa. Opetusohjelman sisältö ja sen kuvaukset sekä opettajien pätevyys ja koulutustausta ovat toki tärkeimpiä elementtejä kouluttaja ja -koulutusvalinnassa, jotka kannattaa selvittää tarkoin.

Mieti, haluatko nimenomaan ravintoterapeutiksi vai sopiiko tarpeisiisi paremmin ravintoneuvojakoulutus. Esimerkiksi Terveysopisto Saluksessa tarjottava Ravintoneuvojakoulutus on lähes puolta lyhyempi kuin Ravintoterapeuttikoulutus. Koulutus tähtää rajatumpaan toiminta-alueeseen ja asiakasryhmiin.

Jos olet kiinnostunut ravitsemusalasta, muttet ole valmis panostamaan ajallisesti varsinaiseen ravintoterapeutin koulutukseen, kannattaa muistaa ravitsemuksen lyhytkoulutukset, kuten esimerkiksi Johdatus ravintoterapiaan (ALO, Aloituskurssi).

Ravintoterapeutti työelämässä

Ravintoterapeutti on ravitsemusalan koulutettu osaaja, joka voi työskennellä:

 • yksityisellä neuvonta- ja terapiavastaanotolla neuvoen henkilöasiakkaita
 • kouluttajana tai luennoijana
 • työterveydenhoidon konsultoinnissa (TYHY)
 • personal trainerina
 • luontaistuotemyymälässä
 • luontaistuotetukun asiantuntijatehtävissä
 • harrastajien tai urheilijoiden ravitsemuskonsultoinnin parissa
 • ryhmäohjaajana yksityishenkilöille, yhteisöille tai yrityksille

Lisätietoja Saluksen ravintoneuvoja- ja terapeuttikoulutuksista saa toimistosta: opisto@terveysopisto.fi tai 050-439 7214 (ti, to, pe klo 13-15.00),  https://www.terveysopisto.fi/ – Tervetuloa mukaan!