Diplomiravintoterapeutti Nina Saineen ajatuksia ravintoterapiasta

“Ravintoterapia  on hyvä perusta ihmisen kokonaisvaltaiselle hoitamiselle”

Monen ihmisen arvomaailmassa terveys asettuu kärkisijoille. Uskon, että tavoittelemme mahdollisimman hyvää terveyttä, koska se kuuluu osana hyvään elämään ja koska luonnostamme vältämme kärsimystä ja vaihtoehtojemme tarpeetonta supistumista. Mitä paremmin jaksamme ja mitä vähemmän meillä ilmenee elämänlaatuamme ja toimintakykyämme rajoittavia sairauksia ja vaivoja, sen täydemmin pystymme toteuttamaan asioita, jotka ovat juuri meille henkilökohtaisesti tärkeitä. Jos taas toisaalta emme riittävästi tiedosta mitä haluamme elämällämme tehdä, se voi laskea motivaatiota pitää itsestämme hyvää huolta. Ehkäpä siksi niin monet laiminlyövät mm. unta, lepoa, liikuntaa ja terveellisiä syömistottumuksia, vaikka heillä olisikin hallussaan perustietoa siitä, mitä terveellisillä elämäntavoilla käytännön elämässä tarkoitetaan. Me ravitsemusammattilaiset voimme auttaa paljossa. Työmme ei ole pelkästään tiedon kaatamista ihmisten päihin vaan sen miettimistä, mikä auttaa juuri sinua yksilönä, kun olet hakeutunut samaan apua ja tukea vastaanotoltamme. Ravintoterapiaan voi liittyä käytännön päivittäisen toiminnan lisäksi myös ajattelun, tunteiden ja ihmissuhteiden huomioimista. On monia asioita, jotka vaikuttavat syömiskäyttäytymiseemme ja päivittäisiin valintoihimme elintapojemme suhteen. Siksi meidän ravitsemusammattilaisten kuuluu myös osata kuunnella. Meillä on hyvästäkin syystä vain yksi suu, mutta peräti kaksi korvaa.Perusravintoterapia nojaa hyvin loogisella tavalla ymmärrykseen ihmisen ravitsemusfysiologiasta, biokemiasta ja ravitsemustarpeista. Moni voisi luulla että ravintoterapia on vain sitä että opitaan syömään vähän terveellisemmin, mutta asiassa huomioidaan jo edellä mainitun yksilöllisyyden lisäksi myös ruoansulatus ja kaikki ne tekijät, jotka ravitsemuksessa ja elämäntavoissa tuottavat stressiä ja rasitusta. Näitä voivat olla mm. tulehdukset, ylirasitus, piilevät ruokayliherkkyydet, dysbioosi eli mahasuolikanavan mikrobiepätasapainotilat ja erilaisille haitta-aineille altistuminen. On myös tärkeä tunnistaa ne tilanteet, joissa joidenkin tiettyjen ravintoaineiden tarve on suurentunut eivätkä tavanomaiset yleiset suositukset välttämättä päde yksilön kohdalla ja juuri hänen tilanteessaan.Ravitsemusasiantuntijoilla on myös mahdollisuus erikoistua ja kehittää osaamistaan. Joku on erikoistunut funktionaalisen lääketieteen testien tulkintaan, nutrigenomiikkaan,  hormonaalisiin ongelmiin, lasten ja nuorten ravintoterapiaan, iho-ongelmiin, uupumustiloihin, urheiluravitsemukseen tai vaikkapa autoimmuunisairauksiin. Ammattilaisia löydät Suomesta mm. Suomen Terveysopisto Saluksen ja Suomen Ravintoterapiayhdistys ry:n verkkosivujen kautta. Valtaosa ammattilaisista tekee valmennuksia ja konsultaatioita myös etäyhteyksin.Monilla itsensä terveeksi mieltävillä, jotka mielestään myös syövät terveellisesti havaitaan silti mittauksissa ravintopuutoksia. Ravintopuutokset ja virheravitsemus aiheuttavat ajan kuluessa ennenaikaista raihnaistumista ja lisäävät riskejä erilaisten sairaudentilojen puhkeamiselle. Ravintoterapialla on paikkansa sekä ennaltaehkäisyssä, että ihmisen vahvistamisessa ja tasapainottamisessa ravitsemuksellisesti, jotta hänellä on paremmat edellytykset toipua ja parantua. Hyvin ravittu keho on kuin vahva talo, jolla on vankka perustus. Väitän, että kun keho on riittävän hyvin ravittu, se myös paremman pohjan ottaa vastaan monenlaisia muita CAM-hoija eli täydentäviä hoitomuotoja kuin keho, jossa on virheravitsemuksen seurauksena. mm. ravintopuutoksia, matala-asteista tulehdusta ja hapetusstressiä. Ravintoterapia sopii aivan loistavasti yhteen mm. homeopatian tai vyöhyketerapian kanssa, jolloin nämä hoitomuodot täydentävät toisiaan.

* Juttu on alunperin julkaistu Luotaisterveys-lehdessä.