Opinto-ohjeet

TERVEYSOPISTON OPETUS, YLEISTÄ

 

 

 1. Opetus on pääsääntöisesti luentopäiviin perustuvaa lähiopetusta
 2. Lisäksi oppimateriaalin sisältöön tulee syventyä itseopiskeluna, samoin tenttien lukuun
 3. Osa kursseista on etäopintokursseja, jotka on merkitty eri maininnalla opinto-ohjelmaan
 4. Luentokurssit ovat pääasiassa 2-päiväisiä (la-su), peruslääketieteen kurssit 3-pv (pe-su)
 5. Osa linjakoulutus- ja täydennyskoulutuskursseista ovat 1-pv, maininta siitä on opetusohjelmassa
 6. Linjakoulutuksen kursseilla on suositusjärjestys alkupään kurssien osalta, muuten järjestys vapaa
 7. Pätevöitymiskurssit PÄT1-3 (RN-linja) ja PÄT4 (RT-linja) on suoritettava viimeiseksi nro-järjestyksessä
 8. Etäopintokursseilla on oma suositusjärjestys, mutta suoritusaikataulu on muuten vapaa
 9. Kursseja järjestetään kullakin linjalla n. 1-2 krt/kk kevät /syksy kurssikalenterien mukaan
 10. RN-linjalla on aloitusmahdollisuuksia 3 krt/v, (tammi-, kesä- ja syyskuussa)
 11. RT-linjan kurssikierto alkaa syyskuussa kerran vuodessa, muukin suoritusjärjestys on mahdollinen
 12. Kesälomakuukausina6-31.8 ei järjestetä kursseja, mutta etäopintoja voi silloinkin suorittaa
 13. Muina juhlapyhä-/loma-aikoina on kursseissa taukoja; syksyn I Love Me messujen, joulu-uudenvuoden, hiihtolomien, pääsiäisen, vapun ja koulujen kevätlukukauden päättäjäisviikonlopun aikana
 14. Kurssikutsut lähetetään ilmoittautuneille 3vk ennen kurssia, myös myöhemmät viime hetken ilmoittautumiset ovat mahdollista (tällöin ilmoittautumiset tston puhelinaikoina ti, to, pe klo 13-15)
 15. Mahdollisesta poisjäännistä on ilmoitettava opintosihteerille välittömästi kurssijärjestelyjen vuoksi
 16. Kurssi-ilmoittautumiset ovat pääsääntöisesti sitovia, peruutukset ovat mahdollisia tietyin edellytyksin peruutusehtojen mukaan
 17. Mahdollisesti väliin jääviä kursseja voi käydä myöhemminkin, kun kurssi tulee uudelleen tarjolle
 18. Tenttiminen on mahdollista seuraavien kurssien alussa tenttikalenterissa ilmoitettuina aikoina
 19. Puuttuva tentti ei estä seuraaville kursseille osallistumista, sen voi jättää ”rästiin” myöhemmäksi
 20. Kurssimateriaalit saa Opiston Its’Learning-järjestelmästä digitaalisena kurssimaksun suoritettuaan
 21. Opiskelija huolehtii paperitulostuksista itse tai seuraa opetusta omalta mobiililaitteeltaan
 22. Terveysopisto voi tilauksesta ja eri maksusta toimittaa paperiset oppimonisteet kurssipaikalle
 23. Lisäksi tarvittavat oppikirjahankinnat mainitaan opinto-ohjeiden kohdassa oppikirjat

 

PERUSLÄÄKETIEDE (PLT)

 1. Ennen opintojen aloittamista edellytetään lukion kemian osaamista /kertaamista oppikirjasta: Aine ja Energia, Kemian Tietokirja; Aspholm, Hirvonen, Lavonen (WSOY) tai muu vastaava oppikirja
 2. RN-opinnoissa peruslääketieteen 8 kurssista suoritetaan puolet, eli AF1, AF2, TO1, TO2 ja ne suositellaan suoritettavaksi tässä järjestyksessä. Myös tästä poikkeava järjestys on mahdollista
 3. Mikäli on tavoitteena suorittaa koko PLT-kurssikokonaisuus, voi jatkaa kursseilla TO3, Psykologia, Psykiatria ja Neurologia joko tässä järjestyksessä, mutta muukin järjestys on mahdollinen
 4. Muussa tapauksessa viime mainitut PLT-kurssit suoritetaan Ravintoterapeuttikoulutuksen yhteydessä
 5. Ne muodostavat oman opintopolun, jonka kursseja voi suorittaa muiden kurssien rinnalla ja ne ovat sijoitettukin niin, etteivät kurssit mene päällekkäin RN-linjan tai RT-linjan muiden kurssien kanssa
 6. Opiskelijat, joilla on aiemmin suoritettuja PLT-opintoja, voivat hakea korvaavuuksia niiden suorittamisesta (kts. kohta KORVAAVUUSKÄSITTELYT, opinto-ohjeissa myöhemmin)
 7. PLT-kurssien käymisen voi myös aloitta ennen muita RN- ja RT-linjakoulutuksen kursseja
 8. PLT-kursseja on yhteensä 8, mutta jos halutaan saada LKL:n (Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry) jäsenyys sekä pääsyn heidän terapeuttirekisteriinsä, kursseja tulee suorittaa 2 lisää, eli RO1 ja RO2. Tällä saadaan PLT:n fysiologiavaatimus 80opt (AF1+2=2x25opt + RO1+2=2x18opt = yht 86opt) täyteen
 9. Tämä valtuuttaa samalla saamaan edullisen terapeuttitoiminnan vastuuvakuutuksen LKL:n kautta
 10. Terveysopiston RT-linjaopiskelijoille kyseinen fysiologian 80 opt-vaatimus tulee automaattisesti täyteen
 11. RN-linjaopiskelijoiden kohdalla vaatimus täyttyy heti, jos myös RT-linjan 4 PLT:n lisäkurssia suoritetaan RN-opiskelun yhteydessä (LKL:n rekisteröinti-/vastuuvakuutuksen saantiedellytykset astuvat voimaan)

 

RAVINTONEUVOJAKOULUTUKSEN KURSSIT (RN)

 1. RN-linjan alkupään opintokurssit ALO, RO1, RO2 suositellaan suoritettavaksi tässä järjestyksessä
 2. Muiden RN-linjan kurssien suoritusjärjestys on vapaammin valittavissa
 3. Kuitenkin ennen PÄT-kursseja viimeiseksi suositellaan RT-3A (Suoliston osuus 2) kurssin suorittamista
 4. Ennen PÄT-kurssivaihetta RN-linjan PLT-kurssit (AF1+2 ja TO1+2) tulee olla käyty (vähintäänkin kuunneltu PÄT2 kurssiin mennessä), mutta joitakin tenttejä voi suorittaa myöhemmin.
 5. kurssisuoritusten jälkeen voi osallistua PÄT1A, PÄT1B, PÄT2 kursseille, jonka jälkeen voi aloittaa asiakasharjoitustöiden tekemisen PÄT3 kurssille, aikaa niihin menee 3-6 kk (ohjeistus PÄT1A kurssilla)
 6. PÄT-3 kurssille osallistutaan yhdellä työllä (mutta kannattaa olla toinenkin harjoitustyö työn alla, jos 1. työ jää asiakkaasta johtuvista syistä kesken). Jälkimmäiset 2 työtä tehdään /viimeistellään ja kirjallinen diplomityöselostus lähetetään opettajalle tarkastettavaksi vasta PÄT3 kurssin jälkeen. Tässä vaiheessa opiskelijan on vielä varauduttava harjoitustöiden tarkistuksiin, jos opettaja niitä edellyttää
 7. Opiskelijat valmistuvat Ravintoneuvojiksi omassa vapaassa aikataulussaan, kun kaikki harjoitustyöt, kurssit ja tentit ovat hyväksytysti suoritetut

 

ETÄOPINTOKURSSIT RN-LINJALLA

Etäopintokursseja RN-linjalla on yht. 4 kpl: RTP1, RTP2 (Ravintoterapian perusteet 1 ja 2), LLT (Luontaislääketieteen perusteet) ja RTP3 (Ravintoterapian perusteet 3)

 1. RTP1 ja RTP2 suositellaan suoritettavaksi heti RTP/ALO-kurssin jälkeen, koska niiden aihepiiri liittyy tähän kurssiin
 2. LLT suositellaan suoritettavaksi tämän jälkeen
 3. RTP3 suoritetaan viimeisenä, mutta ennen PÄT1A kurssille osallistumista (aihe liittyy tähän kurssiin)
 4. Kurssimateriaalit opintotehtävineen tilataan/maksetaan Saluksen verkkokaupan kautta https://kauppa.terveysopisto.fi/ Maksusuorituksen jälkeen aineisto on ladattavissa digitaalisena (ja on myös tulostettavissa) Its’Learning oppimisalustalta
 5. Opintomateriaaleissa on mukana palautusohjeet tarkastavalle opettajalle (TtM Virve Paasovaara)
 6. Opettaja antaa tehtävistä opiskelijalle palautteen kirjallisena (sähköpostitse)
 7. Tarvitessa opettaja pyytää tarkennuksia /korjauksia, mikäli tehtäväsuorituksissa on suuria poikkeamia

RN-linjan oppikirjat

Seuraaviin kursseihin suositellaan oppimonisteen lisäksi hankittavaksi alla mainittu oppikirja joko lainaamalla tai ostamalla kirjakaupasta. Yleensä ammattilaisille suositellaan ammattikirjallisuuden hankintaa ja pitämistä omassa kirjahyllyssään käsikirjana oman työn tueksi.

 1. LLT (Luontaislääketieteen perusteet); (Lääkäri) Ulvi Wiren, Gummerus Kustannus: Luontaishoidot – löydä itsellesi sopiva hoitomuoto
 2. RO1+2 (Ravinto-oppi 1 ja 2): Ravitsemustieto (Peltosaari, Raukola /Otava, 2002), kirjaa ei enää paineta, eikä voi ostaa (mahdollisesti voi lainata), mutta sen saa tulostettua Terveysopiston sähköisestä oppimisalustasta Its’Learning:stä. Ko. kirja on lähinnä RO1 ja RO2 kurssien vaativaa tasoa.
 3. Vaihtoehtoisesti: Avain ravitsemukseen (Parkkinen sertti, 2008)
 4. RO4 (Ravinto-oppi) Liikuntaravitsemus (Ilander et al / VK-kustannus Oy, 2014
 5. AF1-2 (Anatomia ja fysiologia 1-2): Ihminen, Fysiologia ja anatomia (Bjålie et al, uusin painos)

 

RAVINTOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN KURSSIT (RT)

 1. Kurssien suorittamisen voi aloittaa ravintoneuvojakoulutuksen pätevöitymisvaiheessa
 2. Suositellaan kurssikalenterin mukaista järjestystä, mutta muukin suoritusjärjestys on mahdollinen
 3. PÄT4 kurssin voi suorittaa viimeisenä vasta muiden kurssien jälkeen (ei voi osallistua aikaisemmin)
 4. Kurssit järjestetään syksyn ja seuraavan kevään välisenä aikana, jonka jälkeen voi aloittaa diplomityöt
 5. Diplomikurssia ei ole, mutta kaikki 3 asiakasharjoitustyötä lähetetään tarkastavalle opettajalle kerralla, ja niiden hyväksymisen jälkeen diplomitodistus postitetaan.
 6. Mikäli haluaa käyttää tämän vaiheen opintoihin enemmän aikaa, on hyvä huomioida, että RT-linjan kurssit toistuvat vain kerran vuodessa

 

LINJAKOULUTUKSIEN YKSITTÄISKURSSIT

Vapaavalintainen opiskelu:

 1. Voit osallistua vapaasti valitsemillesi RN- ja RT-linjan sekä täydennyskoulutuksen yksittäisille kursseille
 2. RT-linjan kurssien vaikeusaste on sen verran korkeampi, että suositellaan ensin pohjatietojen hankkimista RN-linjan kurssien avulla. Osallistuminen on sallittu ilman suosituksen noudattamistakin
 3. Myös vapaavalintaisissa kursseissa suositellaan ensin kuunneltavaksi ALO-kurssi ennen muita kursseja kattavan yleiskuvan saamiseksi terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen osatekijöistä, joka on laajempi ja tarkempi kuin virallisten suositusten antama kuvaus. (HUOM! Myös luontaislääketieteen ja funktionaalisen lääketieteen mukainen näkemys)
 4. Osallistuminen linjakoulutusten pätevöitymiskursseille PÄT1-4 ei kuitenkaan ole mahdollista
 5. Myöskään etäopintokursseja RTP1-3 ei voi tilata
 6. Vapaavalintaisten kurssien hinnoissa noudatetaan linjakoulutuksien yksittäiskurssien hintoja
 7. Kursseja ei tentitä, mutta lisämaksusta se on mahdollista
 8. Yksittäiskurssien suorittamisesta kirjoitetaan pyydettäessä osallistumistodistus
 9. Yksittäiskursseja käyvä voi myös siirtyä linjaopiskelijaksi. Tällöin kurssien kuuntelut hyväksytään, mutta tenttiminen on suoritettava jälkeenpäin. Käytyjen yksittäiskurssien hintaeroa ei kuitenkaan hyvitetä.
 10. Kouluttajan vastuuseen vedoten toteamme, ettei ole sallittua opiskelijan mainostaa hoitopalvelujen antamista mihinkään kuunnellun erilliskurssin oirealueeseen (vaikka olisi koulutettu muu terapeutti)

 

KURSSIEN TENTTIMINEN

Tenttikäytäntö:

 1. Tenttitilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti ennen viikonloppukurssin alkua joko perjantaina klo 9.30-11.00 (PLT-kurssien yhteydessä) tai lauantaina klo 8.30-10.00 (muiden kurssien yhteydessä
 2. Tämä ilmoitetaan aina kurssikutsun yhteydessä
 3. Tentteihin tulee ilmoittautua erikseen opintosihteerille (opisto@terveysopisto.fi), viimeistään kurssiviikonloppua edeltävänä maanantaina
 4. Tenttitilaisuus järjestetään, mikäli määräaikaan mennessä on riittävä määrä osallistujia ilmoittautunut
 5. Mikäli opiskelija ei saavu tenttitilaisuuteen, eikä osallistumista peruta viimeistään kurssiviikonloppua edeltävänä maanantaina, peritään käsittelykuluina 10€:n peruutusmaksu. Sairaustapauksissa ei peritä peruutusmaksua, mikäli sairastumisesta on ilmoitettu toimistoon sähköpostitse heti sairastuttuaan.
 6. Tenttijöille lähetetään vielä erillinen infotiedote sähköpostitse ennen tenttitilaisuutta viimeistään torstaina ennen viikonlopun kurssia
 7. Mikäli tenttitilaisuus ei toteudu, siitä lähetetään viesti ilmoittautuneille viimeistään tenttiviikonloppua ennen tiistaina
 8. Kurssin voi tenttiä vasta kun on ollut läsnä lähiopetuskurssin molempina päivinä. Jos joutuu jäämään pois toiselta viikonlopun lähiopetuspäivältä, voi tenttiä vasta, kun on kuunnellut molemmat päivät
 9. Kurssit, joita ei tentitä ovat RN-koulutuksessa: RTP/ALO, RT2, RTP4, PÄT1A, PÄT1B, PÄT2 ja PÄT3 ja RT-koulutuksessa: FT, RO5, RT7B ja PÄT4, Täydennyskoulutuskursseja ei myöskään tentitä
 10. Tenttitilaisuuksien Tenttikalenteri on nähtävissä kurssikalenterin yhteydessä (LINKKI→)
 11. Tenttitulokset ilmoitetaan ITS Learning alustalla arvosanoin 1-5 (hyväksytty), hylätty arvosana = 0
 12. Ensimmäinen tentti sisältyy kurssimaksuun, Uusintatentin hinta on 25€ /kerta
 13. Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita, mikäli kyseessä on uusintatentti. Uusintatentin tenttimaksu tulee olla suoritettuna hyvissä ajoin ennen uusintatentin suorittamista. Maksu suoritetaan verkkokaupan kautta ja sen yhteydessä tulee kirjoittaa mitä tenttiä se koskee

 

KORVAAVUUDET

Terveysopisto Saluksen kursseista voi hakea korvaavuutta, mikäli on suorittanut saman sisältöisiä opintoja aikaisemmin muualla (esim. terveydenhuoltoalan tai ravitsemusalan opinnot).

 1. Korvaavuus haetaan siihen tarkoitetulla hakemuskaavakkeella (kts. linkki)
 2. Hakemukseen liitetään todistusjäljennös opintosisältökuvauksineen ja ne toimitetaan opintosihteerille sähköpostitse tai postitse (tiedot on mainittu hakemuskaavakkeessa)
 3. Pääsääntöisesti korvaavuushakemukset käsitellään sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu opiskelijaksi
 4. Korvaavuuspäätöksen tekee oppiaineen opettaja ja rehtori hakemuksen ja liitteiden perusteella
 5. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.
 6. Korvaavuudet käsitellään ja myönnetään vain ennakkoon haettuna
 7. Takautuvasti kurssien jälkeen tehtyjä hakemuksia ei käsitellä
 8. Hakemuskaavake löytyy tästä->>

Sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet saavat täyden korvaavuuden Peruslääketieteen kursseista. Muille hoitajille /terapeuteille voidaan yleensä myöntää PLT:n osakorvaavuuksia. Muista tutkinnoista /opinnoista korvaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Mikäli korvaava koulutussuoritus on osittainen, on vaihtoehtona osakorvaavuus hinnanalennuksen muodossa. Tällöin kuitenkin edellytetään kurssille osallistuminen tenttisuorituksineen.

Lisätietoja annetaan Terveysopiston toimistosta osoitteesta opisto@terveysopisto.fi tai puhelimitse

 

KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

 1. Pääsääntöisesti ennakkoilmoittautumiset ovat sitovia, ellei niitä peruta voimassa olevien ehtojen mukaisesti riittävän ajoissa ja oikealla tavalla
 2. Maksamatta jättäminen tai kurssilta pois jääminen ei ole peruutus. Kurssi tulee perua sähköpostitse opisto@terveysopisto.fi -osoitteeseen. Sitä ei voi tehdä kurssin opettajalle tai Itslearning oppimisalustan kautta
 3. Perumisen voi tehdä ilman kuluja vähintään 14 pv ennen kurssin alkua, myöhemmistä peruutuksista veloitetaan peruutusehdot hinnaston mukaisesti (hinnasto kurssihinnaston jälkeen) (LINKKI →)
 4. Sairastumistapauksissa asiasta tulee ilmoittaa viipymättä Saluksen toimistoon sähköpostitse. Lääkärintodistuksella kurssimaksu palautetaan pyynnöstä.
 5. Mikäli jo maksettu kurssi perutaan sairastumisen takia alle 7 pv ennen kurssin alkua, siirtyy kurssimaksu seuraavaan kertaan, kun ko. kurssi tulee ohjelmaan
 6. Kurssimaksu tapahtuu Terveysopiston verkkokaupassa https://kauppa.terveysopisto.fi

Perumiskorvaukset:

 • Jos ilmoittautumisen peruu yli 14 pv ennen kurssia, peruutus on maksuton
 • Jos peruutuksen tekee 14-7 pv ennen kurssia, korvaus on 20% kurssin hinnasta
 • Jos peruutuksen tekee alle 7 pv ennen kurssia, korvaus on 50% kurssin hinnasta
 • Jos viime hetken peruutus johtuu sairastumisesta, josta on ilmoitettu ehtojen mukaisesti, peruutus on maksuton
 • Peruutuskorvausmaksujen viivästyessä lähetetään huomautuslasku + 10€:n huomautuslisä. Tämän jälkeen edelleen puuttuva maksu jätetään perintätoimiston hoidettavaksi.

Terveysopisto voi peruuttaa suunnitellun kurssin n. 1vk ennen kurssin alkamista, mikäli kurssille ei ole tarpeeksi osallistujia tai peruutuksia tulee useita. Tällöin kurssimaksut palautetaan täysimääräisenä takaisin.

Opettajan sairastumiskerran sattuessa, peruuntunut kurssi korvataan uudella kurssilla myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Tervetuloa opiskelemaan Suomen Terveysopisto Salukseen!

Jos tykkäsit sivusta, jaathan sen kavereillesi, kiitos! 🙂