Opinto-ohjeet

OPINTO-OHJEET
Ravintoneuvojan/-terapeutin opinnot voi aloittaa milloin vain. Ensin suoritetaan linjaopiskelun mukaiset Ravintoneuvojan (RN) opinnot, jonka jälkeen jatketaan Ravintoterapeuttikoulutuksen (RT) kursseilla.

 

Mikäli kurssit halutaan suorittaa loogisessa järjestyksessä, niin alla on kerrottu suositeltu järjestys. Yleinen hyvä opiskelutahti on noin yksi kurssi / kuukausi, mutta nopeammin tai hitaamminkin voi edetä.

 

Voit myös opiskella vapaasti valitsemiasi kursseja ilman suoritusvelvollisuutta, VAPAAVALINTAISEN OPISKELUN ohjeet alla.

 

Ravintoneuvojakoulutuksen kurssit toistuvat 2 kertaa vuodessa ja kurssikierto alkaa syys- sekä kevät-lukukauden alussa. Ravintoterapeuttikoulutuksen kurssikierto alkaa kerran vuodessa syksyisin. Kurssimaksut suoritetaan kurssi kerrallaan, ennen kurssin alkua.

 

Ravintoneuvojakoulutuksen kurssit (RN)
1.    Alussa suositellaan käymään järjestyksessä ALO-, RO1, RO2 kurssit, jonka jälkeen RO3, RO4, RTP4, RT1, RT2 ja RT3A. Kurssijärjestys on vapaa, mutta suositellaan suorittamaan ALO-kurssi ensin ja RT3A viimeiseksi ennen PÄT-kursseja.
2.    Opiskelu on mahdollista aloittaa mistä tahansa em. kurssista tai peruslääketieteen – anatomia-fysiologia (AF1-2) ja tautioppi (TO1 -2) kursseista –  vaikka ALO-kurssi olisi jo mennyt ohi. Lisätietoja/neuvoja saa opintosihteeriltä, opisto@terveysopisto.fi
3.    Vasta edellä mainittujen kurssien jälkeen on mahdollista osallistua pätevöitymisvaiheen kursseille PÄT1A, PÄT1B ja PÄT2 mainitussa järjestyksessä. Tässä vaiheessa tulisi viimeistään olla käytynä myös em. AF1-2 sekä TO1-2 -kurssit. Joitakin tenttejä voi jäädä suoritettavaksi tämän vaiheen aikana.
4.    PÄT2 jälkeen aloitetaan diplomityöhön kuuluvien asiakasharjoitustöiden tekeminen (ohjeistus PÄ1A-kurssilla). Tämä vie n. 4-6 kk. PÄT3-kurssille osallistutaan yhdellä työllä (kannattaa aloittaa 2:lla työllä jos ensimmäinen jää jostain syystä kesken). Jälkimmäiset kaksi työtä tehdään / viimeistellään ja lähetetään opettajalle tarkastukseen PÄT-3 kurssin jälkeen, kun tulevat valmiiksi. Opiskelijat valmistuvat ravintoneuvojiksi omassa vapaassa aikataulussaan, kun kaikki
harjoitustyöt, kurssit ja tentit ovat hyväksytysti suoritetut.

 

Peruslääketieteen kurssit (PLT)
1.     RN opinnot voi aloittaa myös AF1 ja AF2 -kursseista, sillä ne ovat pääsääntöisesti kurssikalenterissa ennen ALO-kurssia.
2.    AF1+2 ja TO1+2 suositellaan suoritettavaksi 1-3 ensimmäisen lukukauden aikana, mutta ennen pätevöitymisvaihetta tai viimeistään PÄT2 kurssiin mennessä. Em. järjestys on suositeltavin, mutta jos suorittaa muussa järjestyksessä, niin tällöin on hyvä perehtyä edeltävien kurssien aihepiiriin lähdekirjojen perusteella.
3.    Mikäli haluaa Ravintoneuvojaopintojen perusteella LKL:n jäsenyyden ja sitä kautta vakuutuksen, tulee suorittaa myös Ravintoterapeuttikoulutuksen PLT-kurssit (TO3, Neurologia, Psykologia, Psykiatria). Muutoin viime mainitut PLT-kurssit suoritetaan RT-koulutuksen yhteydessä.

 

Etäopintokurssit

1.   Ensimmäisenä tehdään RTP1- ja RTP2-etäopintokurssit ALO-kurssin jälkeen (aihepiirit muodostavat kokonaisuuden).
2.   Tämän jälkeen LLT-etäopintokurssi, joka tehdään TO1- ja TO2-kurssien jälkeen tai yhteydessä
3.   Viimeisenä suoritetaan RTP3-etäopintokurssi, joka tulee olla suoritettuna ennen PÄT1A-kurssille osallistumista (tehtävät palautettuna), mutta vasta RTP1+2 sekä LLT-etäopintokurssien jälkeen!

 

Kevätlukukaudesta 2019 lähtien, PÄT-kursseille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki etätehtävät ovat tehtyinä (ja palautettuina). Näin etäopintokurssit ovat tehtyinä ennen kuin aloitetaan harjoitusasiakastöiden tekeminen.

 

Tilaaminen & maksaminen tapahtuu verkkokaupan kautta https://kauppa.terveysopisto.fi/

 

Ravintoterapeuttikoulutuksen kurssit (RT)
1.    Kurssien suorittamisen voi aloittaa ravintoneuvojakoulutuksen pätevöitymisvaiheessa
2.    Suoritusjärjestys on vapaa, mutta suositellaan kurssikalenterin mukaista järjestystä FT, RO5, RT3B, RT4, RT5, RT6, RT7A, RT7B. Viimeisenä suoritetaan PÄT4.
3.    Em. kurssit järjestetään syksyn ja kevään välisenä aikana, jonka jälkeen pääsee tekemään diplomityöhön kuuluvia asiakasharjoitustöitä.
4.    Mikäli haluaa käyttää tämän vaiheen opintoihin enemmän aikaa, on hyvä huomioida, että ravintoterapeutti koulutuslinjaan kuuluvien harjoitustöiden tekemisen voi aloittaa vasta PÄT4 kurssin jälkeen.
5.    Diplomikurssia ei ole, mutta kaikki 3 harjoitustyötä lähetetään tarkastettavaksi kerralla, ja hyväksymisen jälkeen diplomi postitetaan.

 

Vapaavalintainen opiskelu
1.    Voit osallistua vapaasti valitsemillesi, yksittäisille kursseille ja valita osia ravintoneuvojakoulutuksen tai ravintoterapeuttikoulutuksen kursseista. Jälkimmäisten vaikeusaste on kuitenkin sen verran korkeampi, että suositellaan ensin pohjatietojen hankkimista ravintoneuvoja-kurssien avulla.
2.    Myös vapaavalintaisessa opiskelussa suositellaan kuunneltavaksi ALO ennen muita kursseja kattavan yleiskuvan saamiseksi terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen osatekijöistä, joka on laajempi ja tarkempi kuin virallisten suositusten antama kuvaus. (HUOM! Myös luontaislääketieteen ja funktionaalisen lääketieteen mukainen näkemys)
3.    Osallistuminen linjakoulutukseen kuuluviin pätevöitymiskursseihin PÄT1-3 ja PÄT4 ei kuitenkaan ole vapaavalintaisessa opiskelussa mahdollista, kuten ei myöskään ole tilattavissa etäopintokursseja RTP1-3.
4.    Vapaavalintaisten kurssien hinnoissa noudatetaan linjaopiskelun (hintoja korkeampaa) kurssihinnastoa.
5.    Kursseja ei tentitä, mutta lisämaksusta se on mahdollista.
6.    Yksittäisten, vapaavalintaisten kurssien suorittamisesta kirjoitetaan pyydettäessä osallistumistodistus, mutta pätevyyttä osoittavaa diplomia ei voida myöntää.
7.    Vapaavalintaisia kursseja käyvä voi halutessaan siirtyä myöhemmin linjaopiskelijaksi pätevyyden saamiseksi. Tällöin yksittäin käydyt kurssit huomioidaan opintopolkua suunniteltaessa, mutta kurssien hintaerotusta ei hyvitetä.
8.    Kouluttajan vastuuseen vedoten joudumme toteamaan, ettei ole mahdollista mainostaa hoitopalvelujen antamista mihinkään vapaavalintaisena kuunnellun kurssin oirealueeseen.

 

Perusopintojen lisäksi tarjolla on täydennys- ja kesäkursseja. Nämä kurssit ovat vapaaehtoisia. Kurssitarjontaa voi seurata mm. kotisivuilla www.terveysopisto.fi  ja Facebookissa www.facebook.com/Suomen-Terveysopisto-Salus Lisätietoja kursseille osallistumisesta saa toimistolta opisto@terveysopisto.fi

Linjaopiskelijat saavat opintojen alussa opintokortin, joka auttaa suunnitelmien teossa. Terapeuttiopintoihin on erillinen opintokortti, jonka voi pyytää toimistosta terapiaopintojen alkaessa.

 

Tervetuloa opiskelemaan Suomen Terveysopisto Salukseen!

Jos tykkäsit sivusta, jaathan sen kavereillesi, kiitos! 🙂