Opinto- ja kurssiohjelma


1. RAVINTONEUVOJAKOULUTUS (RN)
2. RAVINTOTERAPEUTTIKOULUTUS (RT)
3. URHEILU- JA LIIKUNTARAVITSEMUS (URL)
4. PERUSLÄÄKETIEDE (PLT)
5. LUONTAISLÄÄKETIETEDE (LLT)
6. TÄYDENNYSKOULUTUKSEN ERIKOISKURSSIT
7. LINJAKOULUTUKSEN YKSITTÄISKURSSIT


RAVINTONEUVOJAKOULUTUS (RN): 46 ov = 69 op
ov = opintoviikko, op = opintopiste, opt = oppitunti

PERUSLÄÄKETIETEDE (PLT) 12 ov, 18 op
– Anatomia-fysiologia 1 (AF1) 2 ov
– Anatomia-fysiologia 2 (AF2) 2 ov
– Tautioppi 1 (TO1) 2 ov
– Tautioppi 2 (TO2) 2 ov
– Luontaislääketiede (LLT) 4 ov, (Etäop.)

PERUSOPINNOT 18 ov, 27 op
– Aloituskurssi (ALO), 2 ov
– Ravinto-oppi 1 (RO1), 2 ov
– Ravinto-oppi 2 (RO2), 2 ov
– Ravinto-oppi 3 (RO3), 2 ov
– Ravinto-oppi 4 (RO4), 2 ov
– Ravintoterapian perusteet 1 (RTP1), 2 ov (Etäop.)
– Ravintoterapian perusteet 2 (RTP2), 2 ov (Etäop.)
– Ravintoterapian perusteet 3 (RTP3), 2 ov (Etäop.)
– Ravintoterapian perusteet 4 (RTP4), 2 ov

ERIKOISTUMISOPINNOT 16 ov, 24 op
– Ravintoterapia 1 (RT1), 2 ov
– Ravintoterapia 2 (RT2), 2 ov
– Ravintoterapia 3A (RT3A), 2 ov
– Pätevöityminen 1A (PÄT1A), 2 ov
– Pätevöityminen 1B (PÄT1B), 2 ov
– Pätevöityminen 2 (PÄT2), 2 ov
– Pätevöityminen 3 (PÄT3), 2 ov
– Diplomi-näytetyö (DIPL), 2 ov (Etäop.)

Sivun alkuun
RAVINTOTERAPEUTTIKOULUTUS (RT): 72 ov = 108 op

o SUORITETAAN ENSIN RN-KOULUTUS; 46 ov = 69 op
o TÄMÄN JÄLKEEN 13 LISÄKURSSIA; 26 ov = 39 op
PERUSLÄÄKETIEDE (PLT)
– Tautioppi 3 (TO3) 2 ov
– Psykologia (PSYG) 2 ov
– Psykiatria (PSYK) 2 ov
– Neurologia (NEUR) 2 ov

AINE- JA ERIKOISTUMISOPINNOT; 18 ov = 27 op
– Ravinto-oppi 5 (RO5), 2 ov
– Fytoterapia (FT), 2 ov
– Ravintoterapia 3B (RT3B), 2 ov
– Ravintoterapia 4 (RT4), 2 ov
– Ravintoterapia 5 (RT5), 2 ov
– Ravintoterapia 6 (RT6), 2 ov
– Ravintoterapia 7A (RT7A), 2
– Ravintoterapia 7B (RT7B), 1 ov
– Pätevöityminen 4 (PÄT4), 1 ov
– Diplomi-näytetyö 2 (DIPL2), 3 ov

Sivun alkuun
URHEILU- JA LIIKUNTARAVITSEMUS (URL); 9 ov = 14 op

Opinnot on suunnattu kaikille urheilun ja liikunnan parissa työskenteleville (opettajat, valmentajat, kunto-ohjaajat ja kouluttajat) sekä muille asiasta kiinnostuneille. URL sisältyy RN-linjaopintoihin pakollisena
– Aloituskurssi (ALO), 2 ov
– Ravinto-oppi 1 (RO1), 2 ov
– Ravinto-oppi 2 (RO2), 2 ov
– Ravinto-oppi 3 (RO3), 2 ov
– Pätevöityminen 1B (PÄT1B), 1 ov
– (Luontaistuotteet URL-työssä (RT2), valinnainen)

Sivun alkuun
PERUSLÄÄKETIEDE (PLT) 16 ov /24 op = 200 opt (8 kurssia)

– PLT-kurssit voi suorittaa erillisenä kokonaisuutena
– Sis. RN-linjalla: AF1, AF2, TO1, TO2 = 8 ov (100 opt)
– Sis. RT-linjalla: TO3, Psykologia, Psykiatria, Neurologia = 8 ov (100 opt)
Mikäli haluaa LKL:n (Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry)* terapeutti-
rekisteriin, edellytetään lisäksi RO1 ja RO2-kurssisuoritukset RN-linjalla,
jolla LKL:n fysiologiavaatimusten 80 opt täyttyy ja opintolaajuudeksi tulee
PLT = 20 ov /30 op (230 opt) sis.10 lähiop.kurssia
*) LKL, jonka koulutusvaatimuksia terveysopisto Salus noudattaa

Sivun alkuun
LUONTAISLÄÄKETIETEEN PERUSTEET (LLT) etäop.

– Etäopinnot opintomonisteen LLT- perusteella
– Lisäksi tulee hankkia /lainata oppikirja, oppikirja-
liitteen mukaisesti
– lisäksi tehdään etäopintotehtävät, jotka tarkastetaan
ja joista annetaan kirjalliset palautteet

Sivun alkuun
TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSIT

Tämän hetken tarjonnassa on 5 kurssia (kts. kurssikuvaukset)
– Sokeririippuvuus ja muut koukuttavat hiilihydraatit (HHR) 1pv

– Ketogeeninen ruokavalio, teoria ja mahdollisuudet (KETOT) 1 pv

– Ketogeeninen ruokavalio, koostaminen ja ruoanlaitto (KETOK) 1 pv

– Lasten ja nuorten ravintoterapia (RT8) 2 pv

– Tunnesyöminen (TS) 1 pv

Sivun alkuun
LINJAKOULUTUKSIEN YKSITTÄISKURSSIT

– Osallistuminen vapaasti valiten linjakoulutuksen kursseista
– Pätevöitymiskurssit (PÄT1-4) rajataan kuitenkin pois
– Kurssilaisille toimitetaan oppimoniste kurssipaikalle, ja siksi
kurssien hinta poikkeaa linjakoulutuksien kurssihinnoista
– Kurssit hyväksi luetaan, jos siirtyy myöhemmin linjaopiskelijaksi
– Kursseihin liittyvä tenttiminen suoritetaan jälkeenpäin

Sivun alkuun