Opinto- ja kurssiohjelma


1. RAVINTONEUVOJAKOULUTUS (RN)
2. RAVINTOTERAPEUTTIKOULUTUS (RT)
3. URHEILU- JA LIIKUNTARAVITSEMUS (URL)
4. PERUSLÄÄKETIEDE (PLT)
5. LUONTAISLÄÄKETIETEDE (LLT)
6. TÄYDENNYSKOULUTUKSEN ERIKOISKURSSIT
7. LINJAKOULUTUKSEN YKSITTÄISKURSSIT


RAVINTONEUVOJAKOULUTUS (RN): 59 op
ov = opintoviikko, op = opintopiste, opt = oppitunti

PERUSLÄÄKETIETEDE (PLT) 14 op
– PLT 1 2 op (Lähiopetus)
– PLT 2 2 op (Lähiopetus)
– PLT 3 2 op (Lähiopetus)
– PLT 4 2 op (Lähiopetus)
– LLT Luontaislääketiede 6 op, (Etäopinnot)

PERUSOPINNOT 24 op
– ALO Aloituskurssi 3 op (Verkko-opetus)
– RO1 Ravinto-oppi 1 3 op ”
– RO2 Ravinto-oppi 2 3 op ”
– RO3 Ravinto-oppi 3 3 op ”
– RO4 Ravinto-oppi 4 3 op ”
– RTP1 Ravintoterap. perusteet 1 3 op (Etäopinnot)
– RTP2 Ravintoterap. perusteet 2 3 op (Etäopinnot)
– RTP3 Ravintoterap. perusteet 3 3 op (Etäopinnot)

ERIKOISTUMISOPINNOT 21 op

– RT2 Ravintoterapia 2 3 op (Lähiopetus)
– RT3A Ravintoterapia 3A 3 op (Verkko-opetus)
– PÄT1A Pätevöityminen 1A 3 op ”
– PÄT1B Pätevöityminen 1B 3 op ”
– PÄT2 Pätevöityminen 2 3 op ”
– PÄT3 Pätevöityminen 3 3 op ”
– DIPL Diplomi-näytetyö 3 op (Etäopinnot)

Sivun alkuun
RAVINTOTERAPEUTTIKOULUTUS (RT): 92 op

o SUORITETAAN ENSIN RN-KOULUTUS; = 59 op
o TÄMÄN JÄLKEEN RT-KOULUTUKSEN 11 LISÄKURSSIA; = 33 op

PERUSLÄÄKETIEDE (PLT)

– Psykologia (PSYG) 2 op (Lähiopetus)
– Psykiatria (PSYK) 2 op ” ”
– Neurologia (NEUR) 2 op ”

AINE- JA ERIKOISTUMISOPINNOT; 27 op

-RT1 Paasto- ja puhdistusterapiat 3 op (Lähiopetus)

– FT Fytoterapia 3 op (Verkko-opeus)
– RT3B Ravintoterapia 3B 3 op ”
– RT4 Ravintoterapia 4 3 op ”
– RT5 Ravintoterapia 5 3 op ”
– RT6 Ravintoterapia 6 3 op ”
– RT7 Ravintoterapia 7 3 op ”

– PÄT4 Pätevöityminen 4 3 op ”

– DIPL2 Diplomi-näytetyö 2 3 op (Etäopintoina)

Sivun alkuun
URHEILU- JA LIIKUNTARAVITSEMUS (URL); 13 op (16op)

Opinnot on suunnattu kaikille urheilun ja liikunnan parissa työskenteleville (opettajat, valmentajat, kunto-ohjaajat ja kouluttajat) sekä muille asiasta kiinnostuneille. URL sisältyy RN-linjaopintoihin pakollisena
– Aloituskurssi (ALO) 3 op
– Ravinto-oppi 1 (RO1) 3 op
– Ravinto-oppi 2 (RO2) 3 op
– Ravinto-oppi 4 (RO4) 3 op
– Pätevöityminen 1BL (PÄT1B Laskenta) 1 op
– (Luontaistuotteet URL-työssä (RT2) (valinnainen 3 op)

Sivun alkuun
PERUSLÄÄKETIEDE (PLT) 14 op (7 kurssia)

– PLT-kurssit voi suorittaa erillisenä kokonaisuutena
– Sis. RN-linjalla: PLT 1-4 = 8 op
– Sis. RT-linjalla: Psykologia, Psykiatria, Neurologia = 6 op

Sivun alkuun
LUONTAISLÄÄKETIETEEN PERUSTEET (LLT) 6 op
(etäopinnot)

– Etäopinnot opintomonisteen LLT- perusteella
– Lisäksi tulee hankkia /lainata oppikirja, oppikirjaliitteen mukaisesti
– lisäksi tehdään etäopintotehtävät, jotka tarkastetaan ja joista annetaan kirjalliset palautteet

Sivun alkuun
TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSIT

Tämän hetken tarjonnassa on 6 kurssia (kts. kurssikuvaukset)

– Sokeririippuvuus ja muut koukuttavat hiilihydraatit (HHR) 1pv

– Ketogeeninen ruokavalio, teoria ja mahdollisuudet (KETOT) 1 pv

– Ketogeeninen ruokavalio, koostaminen ja ruoanlaitto (KETOK) 1 pv

– Lasten ja nuorten ravintoterapia (RT8) 2 pv

– Tunnesyöminen, teoriaperusteet (TS) 1 pv

− Syömisen psykologia, käytännön ohjaus (SP) 1 pv

Sivun alkuun
LINJAKOULUTUKSIEN YKSITTÄISKURSSIT

– Osallistuminen vapaasti valiten linjakoulutuksen kursseista
– Pätevöitymiskurssit (PÄT1-4) rajataan kuitenkin pois ja samoin etäopintokurssit RTP1-3 ja LLT
– Kurssien hintaan ei sisälly tenttiminen
– Kurssit hyväksi luetaan, jos siirtyy myöhemmin linjaopiskelijaksi
– Kursseihin liittyvä tenttiminen suoritetaan jälkeenpäin

Sivun alkuun