Koulutusalueet

Taustaa ja tavoitteita

 

Terveysopisto Salus kouluttaa ravitsemus- ja terveysalan ammattityöhön sekä järjestää lyhyempiä opintokokonaisuuksia. Voit myös opiskella erillisiä vapaasti valitsemiasi kursseja omien terveys- ja ravitsemustietojesi kartuttamiseksi opinto-ohjeissa mainituin rajauksin (lisätietoja saa opintosihteeriltä: opisto@terveysopisto.fi) Koulutus tapahtuu monimuotoisena pääasiassa viikonloppuisin.

Kansanterveyden tila on nykyään erilainen kuin muutama vuosikymmen sitten. Eräänlainen puoliterveys ja puolikuntoisuus on yhä useammalle ongelma. Väestöstämme yli 60% on ylipainoisia ja siitä ovat kehittyneet monet seurannaisvaikutukset, kuten kakkostyypin diabetes (n. 0,5 milj. henk., esiaste n. 1 milj. henk.), kohonnut verenpaine (n. 2 milj.henk.), suolisto-ongelmat, väsymys ja masentuneisuus. Ne ovat yleistyviä elämäntapavaivoja ja esiintyvät yhä nuoremmilla. Ellei niihin puututa, ne kehittyvät vakavammiksi heikentäen terveyttä, työkuntoisuutta ja suorituskykyä.

Näiden ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa terveydenhoidon resurssit ovat usein riittämättömät. Terveysopisto Saluksen koulutukset onkin laadittu vastaamaan näihin tarpeisiin. Myös ihmisten kiinnostus ravitsemustietoon ja itsehoitoon on lisääntynyt. Ravitsemustiede on näissä asioissa mennyt eteenpäin ja tietomäärä on suuresti kasvanut. Uusimpien tutkimusten perusteella on todettu, että virheellinen ravitsemus on suurin sairastuvuuden aiheuttaja.

Ravitsemuksen laajaa tietomäärää on mahdollista oppia hallitsemiaan tavoitteellisen opiskelun avulla ja ottaa käyttöön itsensä ja toisten hyväksi. Tavoitteena on oppia mm. kokonaisravitsemuksen neuvontaa, painon-, veren-sokerin-, kohonneen verenpaineen-, veren rasva-arvojen-, metabolisen oireyhtymän sekä erilaisten maha-suolisto-vaivojen hallintaa, jaksamisen/työkyvyn lisäämistä ja kuntoilijoiden/urheilijoiden erityisravitsemustarpeita. Nämä ovat Ravintoneuvoja (RN) -opintojen keskeistä sisältöä. Ravintoterapeutti (RT) -opinnot ja erityiskurssit perehdyttävät lisää vakavampien kroonisten vaivojen ravitsemustukihoitoihin.

 

LINJAKOULUTUKSET

 • Ravintoneuvojakoulutus (RN)
 • Ravintoterapeuttikoulutus (RT)

LYHYTKOULUTUKSET

 • Urheilu- ja liikuntaravitsemus (URL)
 • Peruslääketiede (PLT)
 • Luontaislääketieteen perusteet (LLT)

TÄYDENNYSKOULUTUS ja ERIKOISKURSSIT

 • Lukukausittain toistuvia erilliskursseja
 • Ajankohtaisista aiheista
 • Eivät kuulu linjakoulutuksiin
 • Täydentävät muuta kurssitarjontaa
 • Osallistuminen vapaasti valittavissa

LINJAKOULUTUKSISTA YKSITTÄISIÄ KURSSEJA

 • Linjakoulutusten kursseihin kuuluvia yksittäiskursseja
 • Voi erikseen osallistua vapaasti valiten eri aiheista
 • (Poikkeus PÄT1-4 kurssit, joille ei voi osallistua)
 • Tarkemmin KURSSIKUVAUKSET kohdista