Korvaavuus

Terveysopisto Saluksen kursseista opiskelija voi hakea korvaavuutta, mikäli on suorittanut saman sisältöisiä opintoja aikaisemmin muualla (esim. terveydenhuoltoalan koulutus). Korvaavuushakemus todistusjäljennöksineen ja opintosisältökuvauksineen tulee toimittaa opintosihteerille sähköpostitse tai postitse (tiedot löytyvät korvaavuushakemuksesta). Pääsääntöisesti korvaavuushakemukset käsitellään sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu opiskelijaksi. Korvaavuuspäätöksen tekee oppiaineen opettajat korvaavuushakemuksen ja todistusjäljennösten perusteella. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Korvaavuudet myönnetään vain ennakkoon haettuna, takautuvasti hakemuksia ei käsitellä. Hakemus löytyy tästä.

 

Sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet saavat täyden korvaavuuden peruslääketieteen kursseista. Muista tutkinnoista / opinnoista käsittelemme korvaavuuden tapauskohtaisesti. Täyden kurssikorvaavuuden lisäksi on vaihtoehtona saada alennusta kurssihinnasta. Tämä edellyttää kuitenkin kurssin suorittamisen tentteineen.

 

Lisätietoja saa Terveysopiston toimistolta osoitteesta opisto@terveysopisto.fi

Jos tykkäsit sivusta, jaathan sen kavereillesi, kiitos! 🙂