Urheilu- ja liikuntaravitsemus (URL)

ALO /RTP; ALOITUSKURSSI, JOHDATUS RAVINTOTERAPIAAN, RAVITSEMUKSEN JA RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee maamme terveys/sairaustilanteen sekä sen kustannusvaikutukset. Hän tuntee suomalaisten ravitsemustottumukset ja ravitsemusvirheet sekä niiden terveysvaikutukset. Opiskelija hallitsee terveellisen ravitsemuksen ja ravintoterapian perusteet sekä ymmärtää niiden roolin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Opiskelija tuntee viralliset ravitsemussuositukset Suomessa. Hän muistaa kansainvälisessä hoitokäytännössä kauan sovellettujen ravitsemusohjelmien erityisominaisuudet ja ymmärtää niiden käsite-erot viralliseen ravinto-oppiin verrattuna.

Sisältö: Suomen terveystilanne, elintasosairaudet ja niiden kustannukset. Suomalaisten ravitsemustilanne, ravitsemusvirheet ja niiden yhteydet sairastuvuuteen. Terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen perusteet sekä aterioiden koostamisen periaatteet. Viranomaissuositukset ja niiden arviointia. Ravinnon lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset. Pääravintoaineiden tehtävät ja hivenravintoaineiden erityismerkitys. Erilaisia terapeuttisia ruokavaliojärjestelmiä ja niiden käyttö. Kansainvälisessä luontaislääketieteellisessä hoitotyössä omaksutut ravintoterapeuttiset periaatteet ja käsitteet: tuoreravintoentsyymien merkitys, ruokien laatuluokitus (prof. Kollathin mukaan), happo-emästasapaino, antioksidantit, fytokemikaalit, eikosanoidit, ruokien yhdistelysääntö, vuorokausirytmi ja välipalakysymys, limaa muodostavien ruokien teoria, lehmänmaidon sopivuus ihmisravinnoksi ja mahdolliset haitat, glykemiaindeksin sekä glykeemisen kuorman merkitys, rasvojen laatukysymys, paaston ja detoksikaation merkitys, paksusuolen toiminnan erityismerkitys.

Suoritustapa: Luennot (toteutetaan ajankohdasta riippuen joko lähi- tai verkko-opetuksena, tarkista kurssikalenterista/kurssikutsusta), tehtävät (RTP1-2 -kurssien yhteydessä)

Oppimateriaali: Opintomoniste

Opettaja: Niina Saine, dipl. ravintoterapeutti

 

RO1, RAVINTO-OPPI 1, ravintofysiologia (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Opiskelija on perehtynyt ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Hän hallitsee yleisen aineenvaihdunnan perusteet.

Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Pääravintoaineet: hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit. Kuidut. Alkoholi ja vesi. Ruuansulatuksen eri vaiheet: ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastoituminen ja eritys. Aineenvaihdunnan perusteet: glukoosi-, rasva-ainetasapaino- ja valkuaisainetasapaino. Vesitasapaino. Yleisen aineenvaihdunnan säätely ja energiametabolia.

Suoritustapa: Luennot ja tentti

Oppimateriaali: Opintomoniste, Ravitsemustieto (Raukola, Peltosaari), Avain ravitsemukseen (Parkkinen & Sertti) + Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (Bjålie et al.) / tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al.)

Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

 

RO2, RAVINTO-OPPI 2, hivenravintoaineet (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee hivenravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Hän on perehtynyt hivenravintoaineiden aineenvaihdunnan perusteisiin ja ymmärtää niiden roolin elimistön hyvinvoinnille.

Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Hivenravintoaineet: rasva- ja vesiliukoiset vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet. Antioksidantit. Ravintoaineiden imeytyminen ja imeytymiseen vaikuttavat tekijät. Ravintoainepuutokset ja puutostilat. Elimistön: happo-emästasapaino, natrium-kaliumtasapaino, kalsium-fostaattitasapaino, rautatasapaino jne. Synergiset ja antagonistiset vaikutukset. Annostustoleranssit.

Suoritustapa: Luennot ja tentti

Oppimateriaali: Opintomoniste, Ravitsemustieto (Raukola, Peltosaari), Avain ravitsemukseen (Parkkinen & Sertti) + Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (Bjålie et al.) / tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al.)

Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

 

RO4, RAVINTO-OPPI 4, urheilu- ja liikuntaravitsemus (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee urheilu- ja liikuntaravitsemuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee eri liikuntamuotojen ja ravinnon tarpeen/kulutuksen välisen yhteyden ja osaa suunnitella liikunnanharrastajan ruokavalion. Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen painonhallinnassa ja laihdutuksessa. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista ravintolaskentaohjelmaa ravinnon tarpeen ja kulutuksen arvioinnissa. Hän tuntee kehonkoostumuksen muutosten taustalla olevat tekijät ja hänellä on valmiudet ohjata painonhallintakursseja.

Sisältö: Liikkujan/urheilijan ruokavalion erityispiirteet. Eri liikuntamuotojen asettamat ravitsemusvaatimukset. Ateriarytmi. Nestetasapaino. Liikuntaan valmistava/liikunnanaikainen/ ja liikuntasuorituksen palauttava ravinto. Erityisruokavaliot ja liikunta. Energia- ja suojaravintoaineiden rooli urheilusuoritusten parantamisessa. Ravintolisät.

Suoritustapa: Luennot ja tentti

Oppimateriaali: Opintomoniste

Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

 

PÄT1BL, PÄTEVÖITYMINEN 1BL (1,5 op), ravintolaskenta /käytännön osio**

Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät kehon massan määritysmenetelmät, osaa mitata kehon massan ja hallitsee sen muokkauksen periaatteet ja sovellusaiheet. Hän osaa käyttää taulukkoja sekä tietokoneohjelmia ruoan/ruokavalion ravintoarvojen laskemisessa. Opiskelija tuntee konsultaatiokäytännöt ja ravintovalmennusohjelmien laatimisen periaatteet eri tapauksissa.

Sisältö: Kehon massan mittaus- ja määritysmenetelmät sekä niiden käyttö. Laihdutuksen, painonhallinnan sekä kehon massan muokkauksen ohjaus ruokavalion laatumenetelmällä sekä kcal- ja glykemiakuormien rajoitusmenetelmillä. Taulukkokirjojen ja tietokoneohjelmien käyttö ruoan ravintoarvojen laskennassa. Konsultaatiotilanteen ja ravintovalmennusohjelman yleiset periaatteet ja ohjelman laadinta. Harjoitustehtävien tekeminen ryhmätyönä.

Suoritustapa: Luennot ja ryhmäharjoitukset

Oppimateriaali: Opintomoniste, laskentataulukot

Opettajat: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

 

RT2, RAVINTOTERAPIA 2, luontaistuotteet neuvonta- ja terapiatyössä (3 op)

(Valinnainen /Vapaaehtoinen lisäkurssi)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee luontaistuotealan historiaa sekä aseman nykypäivänä. Hän tuntee keskeisimpiä itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä käytettäviä luontaistuotteita sekä niiden merkityksen ja annostelun erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Opiskelija tuntee Suomen lääkelainsäädännön ja rohdoslainsäädännön pääkohdat. Hän on perehtynyt lääkkeiden ja luontaislääkkeiden vaikutuskanaviin sekö yhteisvaikutuksiin ja osaa ohjata asiakastaan luontaislääkkeiden käytössä.

Sisältö: Luontaistuotealan historiaa ja asema tänään. Luontaistuoteryhmät: 1. Luontaiselintarvikkeet. 2. Ravintolisät: yrtti- ja kasvivalmisteet, vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, rasvahappovalmisteet, probiootit ja prebiootit, mehiläistuotteet, sienivalmisteet, eläinperäiset ravintolisät, aminohappovalmisteet ja entsyymivalmisteet; 3. Lääkelain alaiset tuotteet: kasvirohdosvalmisteet/perinteiset kasvirohdosvalmisteet sekä homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Luontaistuotteiden merkitys ja annostelu erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Luontaistuotteet itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä. Lääke-, rohdos, ja elintarvikelainsäädäntö. Lääkkeiden ja luontaislääkkeiden yhteisvaikutukset.

Suoritustapa: Luennot

Oppimateriaali: Opintomoniste

Opettaja: Satu Moilanen, fytonomi, ravintokouluttaja