Täydennyskoulutus

Hiilihydraattien liikakäytön haittavaikutukset 1 pv
Tavoitteet:
Opiskelija tunnistaa erilaisista hiilihydraattien lähteistä ja niiden liian runsaasta käytöstä johtuvat terveysongelmat ja niiden syntymekanismit, mitä nykypäivän hiilihydraatteihin painottuva ravinto ja ravitsemustottumukset aiheuttavat yksilöille ja koko kansanterveydelle.
Sisältö:
Eniten ruokavaliossamme esiintyvät hiilihydraattien lähteet tärkkelys ja sokerit ja niiden vaikutus ihmisen aineenvaihduntaan ja terveydentilaan, mm. verensokerin ja insuliinin liikanousu ja vaikutukset, tyypin 2 diabetes, MBO, rasva- ja kolesteroliaineenvaihdunta, hiljainen tulehdus, suoliston häiriötilat, AGE-ilmiö (sokeristuneet proteiinit) sekä kudosten ennenaikainen rappeutuminen ja vanheneminen, liiallisen IGF-1 kasvutekijän aiheuttamat häiriöt, kuten kudosten liikakasvu ja solujen korjausmekanismien heikkeneminen, syöpä ja erityisesti viljojen gluteenin vaikutukset em. tekijöiden ohella lisääntyviin hermosto- ja aivo-sairauksiin (mm. parkinson, MS, altzheimer, dementia, ADHD, autismi,epilepsia, masennus).
Suoritustapa:
Luento
Oppimateriaali:
Opintodiat PDF
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

Ketoosidieetit, teoria, käytäntö ja mahdollisuudet 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ketoosin biokemiallisen ja fysiologisen taustan. Opiskelija tiedostaa ketoosin mahdollisuudet lihavuuden ja sen oheisoireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija tiedostaa ketoosin mahdollisuudet aineenvaihdunnallisten häiriötilojen normalisoimisessa. Opiskelija osaa suunnitella ketoosiin johtavia ruokavalioita myös erilaisille rajoitteisille ruokavalioille. Opiskelija tiedostaa ketoosidieettien soveltuvuudet ja vasta-aiheet.
Sisältö: Ketoosin biokemia, fysiologia, metaboliset mekanismit, säätely, hormonaaliset ja epigeneettiset vaikutukset. Eri energianravintoaineiden suhteiden vaikutukset ketoositilaan ja sen syvyyteen. Ketoosin vaikutukset yksittäisten ravintoaineiden poikkeuksellisiin tarpeisiin. Ketoosi ja happo-emästasapaino veren ja kudosten kannalta. Ketoaineet ja niiden rooli verensokerin korvaajana. Ketoositilan tunnistaminen. Ketoositilan vaikutukset terveysparametreihin kuten perusverenkuvaan liittyviin tekijöihin. Ketoosi urheilussa. Ketoosi laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä ylipainon oheisoireiden hallinnassa. Ketoaineiden rooli kylläisyyden tunteen tuottamisessa. Ketoosin rooli pitkäikäisyyteen liittyvissä tekijöissä. Ketodieetin mahdollisuudet neurologisissa vaivoissa. Ketoosidieetit mahdollisena elämäntapana.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjallisuutta, kirjallisuusviitteet
Opettaja: Timo Kosonen

RT8, Ravintoterapia lasten ja nuorten sairauksissa
Sisältö: Lasten terveyteen vaikuttavia tekijöitä; Funktionaalinen medisiina lasten hoidossa; Raskauden aikaisen ravinnon vaikutukset (lyhyesti); Imetyksen laadun merkitys sairauksien torjunnassa; Vauva-ajan ongelmat kuten koliikki, ruuansulatusongelmat, refluksi ym; Kiinteisiin ruokiin siirtymisen ongelmat – ravintoterapeuttinen näkemys; Krooniset infektiot: korvatulehduskierteet, hiljainen tulehdus, suolistotulehdukset, immuniteetin hoito; Allergiat: ruoka-allergiat, astma, iho-ongelmat, laktoosi-intoleranssi, keliakia ja vilja-intoleranssit (hilj.tulehdus); ”Käytöshäiriö -ongelmat”: ravinto aivojen ja hermoston kehityksessä, verensokerin hallinta ja rooli käytöshäiriöissä, lukihäiriö, ADHD, aspergerin oireryhmä, autismi (lyhyesti); Hyödyllisimmät funktionaaliset lab-testit (Nordic Labs’in lab-testit) lasten hoidossa; Akne- ongelmat ja lihavuus.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Kurssimoniste
Opettaja: Sanna Anderson

Jos tykkäsit sivusta, jaathan sen kavereillesi, kiitos! 🙂