Täydennyskoulutus

HHR, Sokeririippuvuus ja muut koukuttavat hiilihydraatit 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa sokereiden ja muiden koukuttavien hiilihydraattien ominaisuudet ja vaikutukset ihmisen aineenvaihduntaan, terveydentilaan ja syömiskäyttäytymiseen. Opiskelija tuntee makeanhimon ja sokeririippuvuuden tunnusmerkit, ja hallintaan vaikuttavat tekijät, sekä niiden biokemiallisiin prosesseihin liittyvät syntymekanismit.
Sisältö: Eniten ruokavaliossamme esiintyvien hiilihydraattien lähteet, sokerit ja tärkkelys, sekä valkojauhotuotteiden muut ominaisuudet, ja niiden vaikutukset ihmisen aineenvaihduntaan, syömistottumuksiin ja sokeririippuvuuden syntyyn; verensokerin, hormonien ja välittäjäaineiden epätasapainoon, suoliston terveyteen, ravintoainepuutoksiin, aivojen muuttuneeseen kemiaan, mielihyväriippuvuuksiin, stressiin ja niiden vaikutuksiin tasapainon palauttamiseksi. Lisäksi muita liian runsaan hiilihydraattikäytön seurannaisvaikutuksia, kuten MBO, hiljainen tulehdus, suoliston häiriöt, AGE ilmiö, aivojen ja hermoston terveys, syöpä, sekä kudosten ennenaikainen rappeutuminen ja vanheneminen.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintodiat PDF
OpettajaTarja Tuuli-Dammert, dipl. ravintoterapeutti

KETOT, Ketogeeninen ruokavalio; teoria ja mahdollisuudet 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ketoosin biokemiallisen ja fysiologisen taustan. Opiskelija tiedostaa ketoosin mahdollisuudet lihavuuden ja sen oheisoireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija tiedostaa ketoosin mahdollisuudet aineenvaihdunnallisten häiriötilojen normalisoimisessa. Opiskelija osaa suunnitella ketoosiin johtavia ruokavalioita myös erilaisille rajoitteisille ruokavalioille. Opiskelija tiedostaa ketoosidieettien soveltuvuudet ja vasta-aiheet.
Sisältö: Ketoosin biokemia, fysiologia, metaboliset mekanismit, säätely, hormonaaliset ja epigeneettiset vaikutukset. Eri energianravintoaineiden suhteiden vaikutukset ketoositilaan ja sen syvyyteen. Ketoosin vaikutukset yksittäisten ravintoaineiden poikkeuksellisiin tarpeisiin. Ketoosi ja happo-emästasapaino veren ja kudosten kannalta. Ketoaineet ja niiden rooli verensokerin korvaajana. Ketoositilan tunnistaminen. Ketoositilan vaikutukset terveysparametreihin kuten perusverenkuvaan liittyviin tekijöihin. Ketoosi urheilussa. Ketoosi laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä ylipainon oheisoireiden hallinnassa. Ketoaineiden rooli kylläisyyden tunteen tuottamisessa. Ketoosin rooli pitkäikäisyyteen liittyvissä tekijöissä. Ketodieetin mahdollisuudet neurologisissa vaivoissa. Ketoosidieetit mahdollisena elämäntapana.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjallisuutta, kirjallisuusviitteet
Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

KETOK, Ketogeeninen ruokavalio; koostaminen ja ruoanlaitto 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija osaa neuvoa, miten käytännössä aloittaa ketoruokavalio. Opiskelija tuntee ketoruokavaliolle sopivat ravinteikkaimmat ja kuitupitoisimmat ruoat. Opiskelija osaa neuvoa ketoruokavalioon sopivia vaihtoehtoja runsashiilihydraattisille ruoille. Opiskelija osaa koostaa ravinteikkaita aterioita ja ateriasuunnitelmia myös ketoruokavalioille, joissa on erilaisia rajoituksia. Opiskelija tietää, mitkä ruoat sopivat ketoruokavaliolle ja mitkä eivät. Opiskelija osaa neuvoa, miten ketoruokavaliota noudattava löytää kaupasta tarpeeksi laadukkaita ketoruokavaliolle sopivia ruokia ja ruoka-aineita. Opiskelija osaa neuvoa, mitä ravintolisiä ketoruokavaliolla voi ja kannattaa käyttää. Opiskelija osaa neuvoa erilaisissa ketoruokavalioon liittyvissä ongelmissa, kuten adaptaatiovaiheen oireiden lievittämisessä tai ketoruokavalion noudattamisen myötä tulevissa ongelmissa.
Sisältö: Miten käytännössä aloittaa ketoruokavalio. Miten koostaa normaali ketoruokavalio mutta myös erikoisketoruokavalio kuten karnivori-, keto-vegaaninen tai lakto-ovo-ketoruokavalio. Ravitsevimmat ketoruokavalion ainekset vitamiini- ja kivennäisainekohtaisesti. Kuitupitoisimmat ketoainekset. Eri ruoka-aineiden hiilihydraatti-, proteiini- ja rasvapitoisuuksia. Ketoilijan ruokakaappi ja perusainekset. Ketoruoanlaiton ja -leivonnan perusteet. Ketoruokavalioon sopivat vaihtoehdot runsashiilihydraattisille ruoille. Kaupalliset ketotuotteet ja niiden kriittinen tarkastelu. Ketoruokavalion noudattaminen matkalla. Ketoadaptaatiovaiheen oireiden lievitys. Ketoruokavalion noudattamisesta johtuvien ongelmien ja epätasapainotilojen ratkaisu. Ketoruokavaliolla olevalle sopivat ravintolisät. Ateriasuunnitelmaesimerkkejä erityyppisille ketoruokavalioille.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Elviira Krebber, FM, dipl. ravintoneuvoja

RT8, Ravintoterapia lasten ja nuorten sairauksissa 2 pv
Sisältö: Lasten terveyteen vaikuttavia tekijöitä; Funktionaalinen medisiina lasten hoidossa; Raskauden aikaisen ravinnon vaikutukset (lyhyesti); Imetyksen laadun merkitys sairauksien torjunnassa; Vauva-ajan ongelmat kuten koliikki, ruuansulatusongelmat, refluksi ym; Kiinteisiin ruokiin siirtymisen ongelmat – ravintoterapeuttinen näkemys; Krooniset infektiot: korvatulehduskierteet, hiljainen tulehdus, suolistotulehdukset, immuniteetin hoito; Allergiat: ruoka-allergiat, astma, iho-ongelmat, laktoosi-intoleranssi, keliakia ja vilja-intoleranssit (hilj.tulehdus); ”Käytöshäiriö -ongelmat”: ravinto aivojen ja hermoston kehityksessä, verensokerin hallinta ja rooli käytöshäiriöissä, lukihäiriö, ADHD, aspergerin oireryhmä, autismi (lyhyesti); Hyödyllisimmät funktionaaliset lab-testit (Nordic Labs’in lab-testit) lasten hoidossa; Akne- ongelmat ja lihavuus.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Kurssimoniste
Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

SP, Syömisen psykologia – käytännön ohjaus terapiatyössä 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää psykologisten tekijöiden vaikutuksen syömiskäyttäytymiseen. Hän ymmärtää ruoka- ja kehosuhteen merkityksen, osaa tunnistaa niihin liittyviä ongelmia ja ottaa ne huomioon asiakkaan ohjauksessa. Opiskelija osaa soveltaa syömisen psykologian näkökulmia ja menetelmiä asiakastyössä.
Sisältö: Ruokasuhde, tekijöitä häiriintyneen syömisen ja ruokasuhteen taustalla, haitalliset ruokaan liittyvät uskomukset ja rajoittavat ajatukset, kehosuhde. Asiakkaan ohjaaminen syömisen hallintaan liittyvissä haasteissa, ml. tunnesyöminen, ahmiminen, ylensyönti, krooninen laihduttaminen. Syömisen psykologian käytännön sovellukset asiakastyössä.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Luentodiat
OpettajaHanna Kuosmanen, FM, diplomiravintoterapeutti, Certified Mind-Body Eating Coach

TS, Tunnesyöminen 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija osaa erottaa fyysisen ja emotionaalisen nälän toisistaan ja ymmärtää niiden vaikutuksen syömiskäyttäytymiseen. Tunnesyömiseen johtavat tekijät. Opiskelija osaa hahmottaa tunteiden, autonomisen hermoston, hormonalisen toiminnan sekä tunnekäsittelyn yhteisvaikutusta, aivokemian ja suoliston yhteyttä unohtamatta.
Sisältö: Tunteiden tunnistaminen, tunteiden ja ajatusten vaikutus syömiskäyttäytymiseen, autonomisen hermoston ja tunnemaailman ja hormonien vaikutus aivojen limbisessä systeemissä, ravintotekijöiden ja mikrobiomin merkitys aivokemiassa ja tunteiden hallinnassa. Tunnistamalla tunteet ja ajatukset on mahdollista muuttaa suhtautumistaan itseen, kehoon, syömiseen ja ruokaan. Aivokemian tukeminen ravitsemuksella ja riittävällä levolla on mielen hyvän tasapainon ehdoton edellytys.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Luentodiat
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri