Ravintoterapeutti (RT)

Saluksen Ravintoterapeuttikoulutuksessa (n. 3-3,5 v) laajennetaan ravintoneuvojakoulutuksen (Ks. neuvojakoulutuksen linkki) osaamista koskemaan mm. maha-suolikanavan ongelmia, allergioita, astmaa, rappeumasairauksia sekä hormonaalisia häiriöitä. Koulutus perustuu uusimpaan ravitsemustieteelliseen ja funktionaalisen lääketieteen ravitsemustietopohjaan. Tarkemmat kurssikuvatukset löytyvät alla.

 

PERUSLÄÄKETIEDE: TO3, neurologia, psykologia, psykiatria: ks. peruslääketieteen opinnot

 

RO5, RAVINTO-OPPI 5, syventävä ravintofysiologia (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee energia-aineenvaihdunnan periaatteet ja säätelyn, ravintofysiologian, syömisen säätelyn, ruoansulatuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee nälän ja kylläisyyden fysiologisen, hormonaalisen taustan ja ymmärtää nälän ja kylläisyyden tunteen monimutkaisuuden.
Sisältö: Soluviestintää, proteiinisynteesi, entsyymien toiminta, syventävää energia-aineenvaihduntaa, aineenvaihduntaa, ravintofysiologiaa, syömisen säätelyn, ruoansulatuksen vaiheet. Ravintoaineiden imeytyminen ja kulkeutuminen sekä ruoansulatukseen liittyvien elinten toiminta. Ravinnon imeytymisen ja hyväksikäytön säätely. Nälän- ja kylläisyydentunteen hormonaalinen säätely. Vuorokausirytmin rooli nälkä/kylläisyystunteisiin.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintomoniste
Ravitsemuksen osalta Aro, Mutanen, Uusitupa: Ravitsemustiede, 2. painos, 2005. + Ihminen. Fysiologia ja anatomia (Bjålie et al. 2008) tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al. 2008)
Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

 

RT3B, RAVINTOTERAPIA 3B, maha- ja suolikanavan häiriöt, jatkokurssi (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija syventää kurssilla RT-3A opittua. Hänellä on selkeä ymmärrys ruuansulatuselimistön ja ohutsuolen häiriötiloista sekä niiden yhteydestä terveyteen. Opiskelija osaa tulkita erilaisia ravintotestejä ja oireita. Hän osaa valita sopivat ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät eri häiriötilojen hoitoon. Opiskelija ymmärtää ruokavalion ja lisäravinteiden roolin ruuansulatuskanavan terveyteen liittyvien ongelmien hoidossa.
Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöt: bakteeri- ja hiivakannan häiriöt, suolistoloiset, suoliston immunologia ja immuunipuolustuksen häiriöt sekä niiden rooli suolistoperäisissä sairauksissa ja laajemmin terveyden ylläpidossa, suoliston seinämän lisääntynyt läpäisevyys, tulehdukselliset suolistosairaudet. Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit, ehkäisy ja ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät. Sappirakon rooli ruuansulatuselimistön terveydelle. Sapen toiminnan ravintoterapeuttinen tuki. Maksan detoksifikaatio sekä faasien I ja II merkitys ja toiminta. Maksan toiminnan tukeminen ravintoterapeuttisin hoitomenetelmin.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

 

RT4, RAVINTOTERAPIA 4, hormonitoiminnan häiriöt 1 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ravinnon merkityksen hormonitasapainoon. Hän tietää nykyään yleisesti lisääntyneiden hormoniepätasapainotilojen sekä hedelmällisyyden heikkenemisen ja  hormonaalisten sairauksien syyt. Oppilas osaa ennalta ehkäistä hormoniepätasapainon syntymistä ja tukea jo syntyneiden epätasapainotilojen palauttamista ja säilyttämistä ravinnon avulla. Hän ymmärtää myös suoliston ja maksan roolin tässä yhteydessä sekä miten hormoniperäiset ongelmat liittyvät erilaisiin tulehduksiin.
Kurssi opettaa miten ympäristössä ja ruuassa esiintyvät monet kemikaalit vaikuttavat häiritsevästi elimistön hormonien toimintaan. Oppilas ymmärtää miten raskasmetallit ja ympäristökemikaalit lisäävät riskiä sairastua moniin sairauksiin kuten lihavuus, syövät ja lisääntymishäiriöt. Hän tietää ympäristömyrkkyjen vaikutuksen mm. raskauden aikana. Opiskelija osaa suunnitella naisten hormonitasapainoa tukevan ravinto-ohjelman. Hän ymmärtää myös stressin ja henkisen tilan merkityksen hormonitasapainon kannalta. Opiskelija ymmärtää perimän vaikutuksen sekä raskauden aikaisen ravitsemustilan merkityksen syntyvän lapsen terveyteen.
Sisältö: Kurssilla perehdytään hormonitasapainoon sekä hormoniperäisiin ongelmiin ja niiden käytännön ravintoterapeuttiseen hoitoon: ravinnon merkitys hormonitasapainossa, suoliston, maksan ja tulehdusten merkitys hormonitasapainossa, ympäristökemikaalit ja raskasmetallien vaikutus siihen. Hormonitasapainoa tukevat ravintolisät ja erityiset ruoka-aineet.
Naisten hedelmällisyyden tukeminen – elimistön valmistaminen raskauteen, raskaudenaikainen immunologia, raskaudenaikaiset ongelmat, raskauden jälkeinen ravitsemustila, raskauden jälkeinen masennus, PMS oireet, endometrioosi, kystat, fibroidit, PCO(S), lapsettomuus, menopaussi, kuukautishäiriöt ja niiden taustalla olevia aineenvaihdunnallisia häiriöitä – kivuliaat kuukautiset, kuukautisten puuttuminen (amenorrea), runsaat kuukautiset, epäsäännölliset kuukautiset, yleinen hormonitasapaino, hormonitoimintaa tukevat ravintoaineet ja ravintolisät, naishormonit ja kokeet, tunteiden vaikutus hormonitasapainoon. Miesten hedelmällisyyden tukeminen, miehen rooli raskaudessa, sperman laadun parantaminen ja tukeminen.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

 

RT5, RAVINTOTERAPIA 5, hormonitoiminnan häiriöt 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää lisämunuaisten ja kilpirauhasen toimintaan liittyvät ongelmat, syntymekanismit ja ravintoterapeuttiset hoitokeinot. Hänellä on perustiedot kroonisen väsymyksen oireyhtymästä. Hän ymmärtää taudin kehittymiseen yleisimmin liitetyt riskitekijät, tunnistaa yleisimmät oireet ja hallitsee sen ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät.
Sisältö: Lisämunuaisten toiminta ja erityisesti kortisolin rooli pitkäaikaisissa stressitiloissa. Lisämunuaisten toimintahäiriöt ja niiden hoito. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta, merkitys terveydelle sekä hoito ravintoterapeuttisin keinoin. Kroonisen väsymyksen oireyhtymä ja hoito ravintoterapeuttisin menetelmin. Mitokondrioiden rooli kroonisen väsymyksen oireyhtymän hoidossa.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

 

RT6, RAVINTOTERAPIA 6, rappeumasairaudet (2 ov)
Tavoitteet: Oppilas ymmärtää ikääntymisprosessin syntymisen ja kulun syntymästä vanhuuteen sekä sen yhteyden perimään ja elämäntapoihin. Hän tietää miten kehon ikääntymistä, rappeutumista sekä vanhuusiän ennenaikaista sairastumista voi ehkäistä ja hidastaa. Oppilas osaa ikääntymisen yhteydessä syntyvien vaivojen ja sairauksien luonnollisen sekä ravintoterapeuttisen ehkäisyn ja hoidon. Hän tietää optimaalista elinvoimaa ja nuorekkuutta ylläpitävän sekä ennenaikaista vanhenemista ehkäisevän ravinnon sekä tukiravinteiden erityispiirteet.
Sisältö: Kehon rappeutumiseen ja vanhenemiseen vaikuttavat tekijät: happiradikaali–antioksidanttiteoria, mitokondrioitten DNA-vauriot, kaloreiden rajoittamisteoria, Hayflick teoria ja telomeeriteoria. Ikääntymisen biologiset merkit sekä vaikutus kehon järjestelmiin ja elimiin. Energia-aineenvaihdunnan, suoliston toiminnan sekä immuunipuolustuksen heikkeneminen. Miten nämä vaikuttavat kehon eri toimintoihin, ylipainoon, aikuisiän diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään, sydänverisuonisairauksiin, maksan ja munuaisen toiminnan hidastumiseen, syöpien kehittymiseen  sekä luuston kuntoon ja osteoporoosiin. Ennenaikaista rappeutumista ja vanhenemista hidastavan ruokavalion erityispiirteet. Hoitavan terapeuttisen erityisruokavalion rakentaminen sekä täydennys- ja tukiravinteiden valinta ja käyttö em. ongelmien ravintoterapeuttisessa hoidossa. Kurssilla käsitellään hieman myös painonhallintaa sekä muita tiloja kuten hiustenlähtö.  Aivoterveyttä tarkastellaan ikääntymisen näkökulmasta.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

RT7A, RAVINTOTERAPIA 7A, hermoston ja aivojen sairaudet (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ravintoterapian roolin mielenterveyden tukemisessa. Hän ymmärtää kokonaisvaltaisen hoidon merkityksen muistisairauksissa, osaa monipuolisesti tukea mielialaongelmia ravintoterapeuttisin keinoin. Hän ymmärtää ravintoaineiden merkityksen hermoston välittäjäaineiden synnyssä ja aineenvaihdunnassa. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida yksilön mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä käyttäen funktionaalisen medisiinan matriksia.
Sisältö: Kurssilla käsitellään mielenterveyttä ravitsemuksen kannalta, aivojen terveyttä ja ravitsemusta sisältäen: masennus, hermostuneisuus, addiktiot, jotkin syömishäiriöt, hyperaktiivisuus, ADD/ADHD, muistille tärkeät ravintoaineet, aivoja vanhentavat tekijät, alzheimerin tauti. Kurssilla käydään läpi myös välittäjäaineita, tärkeitä rasvahappoja ja niiden aineenvaihduntareittejä sekä hermoston välittäjäaineiden aineenvaihduntaan liittyviä keskeisiä geneettisiä tekijöitä.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

 

RT7B, RAVINTOTERAPIA 7B, aminohappoterapia
Tavoitteet:
Aivobiokemian ja psyyken tasapainotus aminohappojen avulla. Aivobiokemia vaikuttaa voimakkaasti tunnetiloihimme. Aivobiokemia syntyy käyttäytymismalleistamme, jotka kehittyvät pääasiassa lapsuuden kokemuksista sekä perheen ja yhteisön normeista. Aktiivi tunnetila, joka syntyy elämässä tapahtuneesta kokemuksesta on oikein ja tarpeen. Kyse on psykologisesta tapahtumasta. Jos tunnetila on jatkuva, ihminen pelkää aina, on masentunut ja alakuloinen huolimatta siitä mitä tapahtuu, kyse on kroonisesta aivokemian epätasapainosta. Tällaisiin oireisiin voi vaikuttaa mm. aminohappojen kautta.
Sisältö: Oppilas tutustuu tärkeimpiin neuroaktiivisiin aminohappoihin ja oppii löytämään aivainoireet asiakaskeskustelun kautta. Opetuksen, kuten myös asiakaskeskustelun kuluessa oppilaat saavat itse kokeilla aminohappojen vaikutusta, sillä ne vaikuttavat minuuttien sisällä. Opimme aminohappoterapian rajat ja milloin niitä ei saa antaa. Kurssilla opitaan unettomuuden hoitoa, ADHD:n, masennuksen, pelkojen ja burn-out-tilojen hoitoa sekä syömishäiriöta ja laihdutuskuurien ongelmallisia vaikutuksia. Käsittelemme myös miten aminohapot voivat auttaa ja tukea riippuvuuksista ja addiktioista pääsemistä.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Silja Ballin (Saksa), luento suomen kielellä

 

FT, FYTOTERAPIA, syventävä kurssi (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija osaa hakea kasvimonografioita, ymmärtää monografioiden rakenteen, näytön laadun, osaa erottaa laadullisia eroja monografioiden välillä. Opiskelija kykenee soveltamaan kasvimonografioiden antamia tietoja omassa työssään.
Sisältö: Kasvimonografiat sisältävät rohdoskasvien kansanomaisen, perimätietoon pohjautuvan käyttötiedon, eritasoisiin tutkimuksiin perustuvat vaikutukset ihmisen terveyteen ja sairauksiin. Monografioissa esitetään kasvirohdosten tunnettuja vaikutusmekanismeja tai käyttöön liittyviä havaintoja, rohdos-rohdos- ja rohdos-lääke yhteen/epäyhteensopivuudet, tunnetut/mahdolliset haittavaikutukset, mahdolliset tutkimusnäytön tasot, tutkimusyhteenvedot, mahdolliset tutkimuslyhennelmät ja kirjallisuusviittaukset.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Kurssimoniste, kasvimonografioita sisältäviin internetsivustoihin tutustumista
Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

 

PÄT4, PÄTEVÖITYMINEN 4, klinikkaharjoitus ja diplomityö (4 ov)
Klinikkaharjoituksen tarkoituksena on käydä läpi asiakaskonsultaation kulku ja siihen liityvät käytännön menettelyt. Kyseessä on 1. vastaanottokäynnin pitäminen opettajan valvonnassa oppilaan itse hankkimalla potilasasiakkaalla. Opettaja ja ryhmän muut oppilaat tarkkailevat suoritusta ja sitä referoidaan esityksen jälkeen. Oman potilaansa lisäksi oppilas seuraa kunkin muun ryhmänsä jäsenen vastaavan asiakasvastaanoton suorituksen: harjoitus kestää yhden päivän, jonka jälkeen oppilas jatkaa diplomityön tekemistä tämän harjoituspotilaan lisäksi kahdella muulla harjoitusasiakkaalla (yht. 3 asiakasta) annettujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja lopuksi tekee niistä kirjallisen diplomityöraportin.

 

Vastuuopettaja tarkastaa diplomityön, jonka hyväksymisen ja palautteen antamisen jälkeen oppilaalle jaetaan Ravintoterapeuttikoulutuksen diplomi.