Ravintoneuvoja (RN)

Saluksen Ravintoneuvojakoulutuksessa (n. 2 v) perehdytään terveellisen ravitsemuksen neuvontaan sekä painonhallinnan ja suoliston hyvinvoinnin tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet myös erityisryhmien ja urheilijoiden/kuntoilijoiden ravinto-ohjaukseen.

PERUSLÄÄKETIEDE*: PLT 1-4 (8 op) ks. peruslääketieteen opinnot

ALO /RTP; ALOITUSKURSSI, RAVITSEMUKSEN JA RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee maamme terveys/sairaustilanteen sekä sen kustannusvaikutukset. Hän tuntee suomalaisten ravitsemustottumukset ja ravitsemusvirheet sekä niiden terveysvaikutukset. Opiskelija hallitsee terveellisen ravitsemuksen ja ravintoterapian perusteet sekä ymmärtää niiden roolin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Opiskelija tuntee viralliset ravitsemus-suositukset Suomessa. Hän muistaa kansainvälisessä hoitokäytännössä kauan sovellettujen ravitsemusohjelmien erityisominaisuudet ja ymmärtää niiden käsite-erot viralliseen ravinto-oppiin verrattuna.

Sisältö: Suomen terveystilanne, elintasosairaudet ja niiden kustannukset. Suomalaisten ravitsemustilanne, ravitsemusvirheet ja niiden yhteydet sairastuvuuteen. Terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen perusteet sekä aterioiden koostamisen periaatteet. Viranomaissuositukset ja niiden arviointia. Ravinnon lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset. Pääravintoaineiden tehtävät ja hivenravintoaineiden erityismerkitys. Erilaisia terapeuttisia ruokavaliojärjestelmiä ja niiden käyttö. Kansainvälisessä luontaislääketieteellisessä hoitotyössä omaksutut ravintoterapeuttiset periaatteet ja käsitteet: tuoreravintoentsyymien merkitys, ruokien laatuluokitus (prof. Kollathin mukaan), happo-emästasapaino, antioksidantit, fytokemikaalit, eikosanoidit, ruokien yhdistelysääntö, vuorokausirytmi ja välipalakysymys, limaa muodostavien ruokien teoria, lehmänmaidon sopivuus ihmisravinnoksi ja mahdolliset haitat, glykemiaindeksin sekä glykeemisen kuorman merkitys, rasvojen laatukysymys, paaston ja detoksikaation merkitys, paksusuolen toiminnan erityismerkitys.

Suoritustapa: Luennot (toteutetaan ajankohdasta riippuen joko lähi- tai verkko-opetuksena, tarkista kurssikalenterista/kurssikutsusta), tehtävät (RTP1-2 -kurssien yhteydessä)

Oppimateriaali: Opintomoniste

Opettaja: Niina Saine, dipl. ravintoterapeutti

RO1, RAVINTO-OPPI 1, ravintofysiologia (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Opiskelija on perehtynyt ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Hän hallitsee yleisen aineenvaihdunnan perusteet.

Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Pääravintoaineet: hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit. Kuidut ja vesi. Ruuansulatuksen eri vaiheet: ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastoituminen ja eritys. Aineenvaihdunnan perusteet: glukoosi-, rasva-ainetasapaino- ja valkuaisainetasapaino. Vesitasapaino. Yleisen aineenvaihdunnan säätely ja energiametabolia.

Suoritustapa: Luennot ja tentti

Oppimateriaali: Opintomoniste, Ravitsemustieto (Raukola, Peltosaari), Avain ravitsemukseen (Parkkinen & Sertti) + Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (Bjålie et al.) / tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al.)

Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

RO2, RAVINTO-OPPI 2, hivenravintoaineet (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee hivenravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Hän on perehtynyt hivenravintoaineiden aineenvaihdunnan perusteisiin ja ymmärtää niiden roolin elimistön hyvinvoinnille.

Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Hivenravintoaineet: rasva- ja vesiliukoiset vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet. Antioksidantit. Ravintoaineiden imeytyminen ja imeytymiseen vaikuttavat tekijät. Ravintoainepuutokset ja puutostilat. Elimistön: happo-emästasapaino, natrium-kaliumtasapaino, kalsium-fostaattitasapaino, rautatasapaino jne. Synergiset ja antagonistiset vaikutukset. Annostustoleranssit.

Suoritustapa: Luennot ja tentti

Oppimateriaali: Opintomoniste, Ravitsemustieto (Raukola, Peltosaari), Avain ravitsemukseen (Parkkinen & Sertti) + Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (Bjålie et al.) / tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al.)

Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

RO3, RAVINTO-OPPI 3, erityisryhmien ravitsemus (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee eri ikäryhmien ja erityisryhmien ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat sekä osaa soveltaa tietämystään neuvonta- ja terapiatyössä. Opiskelija on perehtynyt odottavien, imettävien äitien ja imeväisten ravitsemukseen, sekä ikääntyvien ihmisten ja erilaisten kasvisruokavalioiden erityispiirteisiin, ja osaa ohjata heitä ravitsemusta koskevissa kysymyksissä. Opiskelija tuntee erilaisia ravitsemuskulttuureja ja hänellä on valmiudet kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita heitä kunnioittavalla tavalla.

Sisältö: Imeväisikäisten ravitsemus: imetys, äidinmaidonkorvikkeet, siemen- ja viljamaidot, erityiskysymykset. Lasten ja nuorten ravitsemus sekä siihen liittyvät ongelmat kuten ylipaino ja syömishäiriöt. Odottavien ja imettävien äitien ravitsemus: energian ja ravintoaineiden tarve, suojaravintovalmisteet ja niiden käyttö. Raskaudenajan erityisongelmat ja -kysymykset: raskaudenaikainen painonnousu, pahoinvointi, ummetus ja närästys, mieliteot ja ruokavastenmielisyydet. Odottavien ja imettävien äitien sekä imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuositukset (THL). Kasvis- ja vegaaniruokavalio (THL ja Vegaaniliitto) raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana. Pienen lapsen ravitsemus antroposofisesta näkökulmasta. Ikääntyvien ravitsemus: ravitsemusongelmat ja -haasteet, erityiskysymykset. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot.

Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste, Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille (THL 2016).
Opettaja: Niina Saine /Sanna Anderson dipl. ravintoterapeutti

RO4, RAVINTO-OPPI 4, urheilu- ja liikuntaravitsemus (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee urheilu- ja liikuntaravitsemuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee eri liikuntamuotojen ja ravinnon tarpeen/kulutuksen välisen yhteyden ja osaa suunnitella liikunnanharrastajan ruokavalion. Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen painonhallinnassa ja laihdutuksessa. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista ravintolaskentaohjelmaa ravinnon tarpeen ja kulutuksen arvioinnissa. Hän tuntee kehonkoostumuksen muutosten taustalla olevat tekijät ja hänellä on valmiudet ohjata painonhallintakursseja.

Sisältö: Liikkujan/urheilijan ruokavalion erityispiirteet. Eri liikuntamuotojen asettamat ravitsemusvaatimukset. Ateriarytmi. Nestetasapaino. Liikuntaan valmistava/liikunnanaikainen/ ja liikuntasuorituksen palauttava ravinto. Erityisruokavaliot ja liikunta. Energia- ja suojaravintoaineiden rooli urheilusuoritusten parantamisessa. Ravintolisät.

Suoritustapa: Luennot ja tentti

Oppimateriaali: Opintomoniste + Liikkujan ravitsemus (Borg, Fogelhom & Hiilloskorpi, 2005)

Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

RTP1, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 1, etäopintokurssi (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee merkittävimmät kokonaisruokavaliotutkimukset 1900-luvulta ja ymmärtää ravitsemuksen ja terveyden välisen yhteyden. Hän osaa erotella terveyttä edistävät ja terveyttä ehkäisevät ravitsemustottumukset. Opiskelija tuntee länsimaisten/suomalaisten yleisimmät ravitsemusvirheet sekä niiden erilaiset ratkaisumahdollisuudet.

Sisältö: Kotimaiset ja kansainväliset kokonaisruokavaliotutkimukset. Ravitsemuksen ja terveyden välinen yhteys tutkimusten valossa. Jalostettujen hiilihydraattien, runsaan rasvan, proteiinien ja suolan vaikutukset terveyteen. Tuoreravinnon yhteys terveyteen. Ravitsemusvirheet ja niiden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset. Elimistön kuonaantuminen ja vierasaineet (AGE-tuotteet, amyloidi). Autointoksikaatio. Lehmänmaidon haittavaikutuksia. Puutostilat ja niiden korjaaminen.

Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät (+ ALO-kurssin luento-osallistuminen)

Oppimateriaali: Etäopintomoniste + ALO-kurssin opintomoniste

Opettaja: Itseopiskelu

 

RTP2, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 2, etäopintokurssi (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotimaiset ja kansainvälisesti tunnetut terapiaruokavaliot sekä viranomaissuositukset ja pystyy arvioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän pystyy perustellusti laatimaan terveellisen ruokavalion yleissuositukset.

Sisältö: Kansainvälisesti tunnetut terveys- ja terapiaruokavaliot: Historialliset ravintosuuntaukset kuten ayurveda, kiinalainen lääketiede, makrobiotiikka ja Kreikan antiikin lääketiede. Eurooppalaiset ravintosuuntaukset kuten Bircher-Benner, vegaani ja Waerland; Amerikkalaiset ruokavalio-ohjelmat kuten Atkins, elävä ravinto, Painonvartijat jne. Hiilihydraattirajoitteiset dieetit kuten (Bernstein, ENE, fat flush jne.). Viralliset ravintosuositukset: Aasialainen ja Amerikkalainen sekä Harwardin ruokapyramidi, suomalaiset ravitsemussuositukset, välimeren ruokapyramidi. Terapiatyössä käytettävät suositukset ja ateriamallit.

Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät (+ ALO-kurssin luento-osallistuminen)

Oppimateriaali: Etäopintomoniste + ALO-kurssin opintomoniste

Opettaja: Itseopiskelu

RTP3, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 3, etäopintokurssi (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ruoka-aineopin perusteet. Hän tuntee ruoka-aineryhmät, niiden sisältöarvot sekä ruoka-aineiden ravitsemukselliset ja terapeuttiset ominaisuudet. Hän osaa valita luonnollisia terveyttä tukevia ruoka- aineita. Opiskelija osaa hyödyntää ravitsemustietämystään erilaisten ravitsemusongelmien ehkäisyssä ja hoidossa sekä osaa suunnitella niihin sopivia aterioita. Hän osaa laskea ruoka-aineiden ja ateriakokonaisuuksien tarvittavat ravitsemusarvot. Opiskelija osaa laskea ruokien ja aterioiden glykeemisen kuorman ja hallita aterioiden aiheuttamia verensokeritasoja.

Sisältö: Ruoka-aineoppi ja ruoka-aineet; taulukkotietoa: vihannekset, juurekset, sienet, levät, hedelmät ja marjat, viljat, palkokasvit, siemenet ja pähkinät ja eläinkunnan tuotteet sekä niiden ravintoainepitoisuudet. Ruokien ja juomien terapeuttiset vaikutukset sairausryhmittäin ja ruoka-aineittain. Glykeeminen indeksi ja kuorma sekä niiden taulukot ja laskentakaavat ateriasuunnittelussa. Asiakastyössä tarvittavat ateriasuunnittelukaavakkeet.

Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät
Oppimateriaali: Etäopintomoniste
Opettaja: Itseopiskelu

LLT, LUONTAISLÄÄKETIEDE, etäpintokurssi (6 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee lääketieteen ja luontaislääketieteen sekä luontaisterapioiden historiaa ja tunnistaa nykyisen hoitokulttuurimme juuret menneisyydessä. Opiskelija ymmärtää eri hoitokulttuurien välittämää ihmiskuvaa ja osaa vertailla terveys- ja sairauskäsitteitä länsimaisen lääketieteen sekä luontaislääketieteen näkökulmasta. Opiskelija tietää yleisimmät luontaislääketieteen ja luontaisterapioiden hoitomuodot sekä ymmärtää niiden perusteet ja käytön tavoitteet. Hän osaa kertoa myös alan koulutusmahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Opiskelija tuntee luontaishoito-alaan liittyvää lainsäädäntöä ja ymmärtää salassapidon juridisen merkityksen. Opiskelija on tutustunut LKL:n toimintaan ja alan tilanteeseen pohjoismaissa sekä EU:ssa.

Sisältö: Lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa sekä asema nykyaikana. Lääketieteellinen ja luontaislääketieteellinen ihmiskuva sekä näkemys terveydestä ja sairaudesta. Luontaislääketieteellisten- ja luontaisterapiahoitomuotojen perusteet sekä autoregulaation merkitys niiden taustalla. Ns. klassillisen luontaislääketieteen hoitomuodot sekä nykyiset yleisimmin käytetyt luontaisterapiat ja luontaishoidot. Hoitojen pääperiaatteet. Terveydenhuollon ja luontaishoitoalan valvonta ja vastuu: ammattihenkilöstön valvonta, salassapito, potilasvahinkolaki, kuluttajasuojalaki, laki potilaan oikeuksista, perustuslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, omavalvonta, eri toimijoiden näkemykset valvonnasta ja vastuusta, tilanne pohjoismaissa ja EU:ssa. LKL:n tavoitteet, toiminta ja terapeuttirekisteri.

Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät.
Oppimateriaali: Etäopintomoniste sekä oppikirjat ”Täydentävät vaihtoehdot terveydenhoidossa” (toim. Saana Saarinen) tai ”Luontaishoidot – löydä itsellesi sopiva hoitomuoto” (Ulvi Wiren)
Opettaja: Itseopiskelu

 

RT2, RAVINTOTERAPIA 2, luontaistuotteet neuvonta- ja terapiatyössä (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee luontaistuotealan historiaa sekä aseman nykypäivänä. Hän tuntee keskeisimpiä itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä käytettäviä luontaistuotteita sekä niiden merkityksen ja annostelun erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Opiskelija osaa ohjata asiakastaan luontaistuotteiden käytössä.

Sisältö: Luontaistuotealan historiaa ja asema tänään. Luontaistuoteryhmät: 1. Luontaiselintarvikkeet. 2. Ravintolisät: yrtti- ja kasvivalmisteet, vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, rasvahappovalmisteet, probiootit ja prebiootit, mehiläistuotteet, sienivalmisteet, eläinperäiset ravintolisät, aminohappovalmisteet ja entsyymivalmisteet; 3. Lääkelain alaiset tuotteet: kasvirohdosvalmisteet/perinteiset kasvirohdosvalmisteet sekä homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Luontaistuotteiden merkitys ja annostelu erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Luontaistuotteet itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä.

Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Opintomoniste

 

RT3A, RAVINTOTERAPIA 3A, maha- ja suolikanavan häiriöt (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää suoliston terveyden merkityksen koko kehon toiminnalle ja kuinka heikentynyt ruuansulatus heijastuu koko suoliston terveyteen. Hän osaa yhdistää suolistohäiriöt monien sairauksien ja oireiden syntyyn kuten; iho-ongelmat, tulehdukset, reuma, krooninen väsymys, neurologiset oireet. Opiskelija tuntee ruoansulatushäiriöiden ja ongelmien sekä imeytymishäiriöiden syntymisen syyt ja tunnistaa niistä johtuvat puutosoireet ja oireilun. Hän osaa käytännön ravintoterapeuttisen hoidon ja ennaltaehkäisyn sekä sopivien ravintolisien valinnan ja merkityksen näiden ongelmien hoidossa. Erityisesti tarkastellaan viimeaikaisten tutkimusten valossa maitohappobakteerien roolia terveyden palauttamisessa ja ylläpitämisessä.

Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit sekä ravintoterapeuttiset ehkäisy- ja hoitomenetelmät: imeytymishäiriöt, IBS (ärtyneen suolen oireyhtymä), kaasunmuodostus, ilmavaivat, turvotus, ripuli, ummetus, allergiat ja intoleranssit, suoliston bakteerikannan epätasapainotilat (dysbioosi) ja niiden ilmenemismuodot, alhainen suolahappopitoisuus sekä ruuansulatusentsyymien puutos. Maitohappobakteerien merkitys terveydelle, ruuansulatuskanavan häiriöistä aiheutuvat mahdolliset puutosoireet ja niiden ehkäisy sekä tarvittavien ravintolisävalmisteiden valinta ja annostelu. Teoreettinen tausta sekä käytännön hoitomenetelmät.

Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Power point luennon kopiot ja täydennysmateriaalia
Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

 

PÄT1A, PÄTEVÖITYMINEN 1A (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee metabolisen oireyhtymän ja osaa määritellä siihen liittyvät terveysongelmat. Hän ymmärtää verensokerin ja painonhallinnan säätelyn perusteet. Opiskelija tuntee glykeemisen indeksin ja osaa laskea aterioiden glykeemisen kuorman. Oppilas tuntee nälän ja kylläisyyden psyko-fysiologisen taustan. Hän ymmärtää hormonisäätelyn merkityksen ravintoterapiassa. Oppilas osaa käyttää tehokkaasti hoito-ohjelmia potilastyössä asiakkaan edellytykset ja toivomukset huomioon ottaen. Opiskelija tuntee terapiavastaan-ottokäytännöt ja hoito-ohjelmien laatimisen periaatteet eri oireryhmien tapauksessa.

Sisältö: Insuliiniresistenssin ja metabolisen oireyhtymän tunnusmerkit sekä riskien määrittäminen kyselytestein. Hypoglykemiatilojen määrittäminen ja tunnistaminen. Verensokerin ja painonhallinnan rooli kehon hormonisäätelyssä ravintoterapeuttisin keinoin. Miesten ja naisten liha-vuusongelman taustatekijät. Nälkä- kylläisyys hormonien ateriavasteet. Aivojen palkitsemisjärjestelmät ja niiden toiminta. Syömishäiriöiden syntymekanismit. Rasvojen käytön ongelmat. Ravinnon energiankulutusta edistävät tekijät. Ateria- ja vuorokausirytmin merkitys. Eikosanoidien erityismerkitys ravintoterapiassa, erityisesti metabolisen oireyhtymän ja ylipainon hallinnassa. Laihdutuksen, painonhallinnan ohjaus ruokavalion laatumenetelmällä sekä kcal- ja glykemiakuormien rajoitusmenetelmillä.  Ohjeet ravintoneuvontaan ja metabolisen oireyhtymän potilasharjoittelua varten. Vastaanottotilanteen ja hoito-ohjelmien yleiset periaatteet, kyselytestien käyttö, niiden purku sekä hoito-ohjelmien laadinta, rakenne ja vaiheistukset.

Suoritustapa: Luennot ja ryhmäharjoitukset
Oppimateriaali: Opintomoniste
Opettaja: Niina Saine /Sanna Anderson dipl. ravintoterapeutti

 

PÄT1BL PÄTEVÖITYMINEN 1BL (3 op)

Liikuntaravitsemuksen käytännön osio, ravintolaskenta

Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät kehon massan määritysmenetelmät, osaa mitata kehon massajakaumat, rasva-ja rasvattoman massan ja hallitsee näiden muokkauksen periaatteet ja sovellusaiheet. Hän osaa käyttää ravintoarvotaulukoita sekä tietokonepohjaisia ravintolaskentaohjelmia ruoan/ruokavalion ravintoarvojen analysoimisessa ja ruokavalioiden laadinnassa. Opiskelija osaa antaa yksilöllistä ravintovalmennusta liikkujille ja eri urheilulajin urheilijoille.

Sisältö: Kehon massan mittaus- ja määritysmenetelmät, niiden käyttö ja käyttöön liittyvät mittausmenetelmärajoitukset. Laihdutuksen, painonhallinnan sekä kehon massan muokkauksen ohjaus eri ruokavaliomallien avulla. Taulukkokirjojen ja tietokoneohjelmien käyttö ruoan ravintoarvojen laskennassa. Uusien laitteiden esittely energian kulutuksen, kehonkoostumuksen, liikuntakuormituksen ja liikuntasuorituksesta palautumisen mittauksessa.

Suoritustapa: Luennot ja ryhmäharjoitukset
Oppimateriaali: Opintomoniste, laskentataulukot
Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi, ravitsemuskouluttaja

sekä

PÄT2BT RAVINTONEUVONTA /-TERAPIA AMMATTINA, TOIMINTA TERAPEUTTINA (etäopintokurssi)

Opiskelija osaa toimia ammattimaisesti ja tuntee ravintoterapiatoiminnan erityispiirteet, toimintaympäristön ja lainsäädännön, kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet. Hän osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä ravintoterapia-alalla, suunnitella yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustannus- ja laatutietoisuuden sekä markkinoinnin ja asiakassegmentoinnin periaatteiden pohjalta. Opiskelija osa tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella ravintoterapiapalveluita ja hallita asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassaan. Hän osaa hankkia yrityksen perustamisen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalveluita, toimia yhteistyössä ravintoterapia-alan toimintaa tukevia palveluita tuottavien tahojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaa käyttää alansa tietotekniikkaa ja työvälineitä toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt vastaanottotoiminnan ja valmentavan elämäntapaohjauksen toteutukseen.

Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Opintomoniste
Etäopintokurssi

PÄT2, PÄTEVÖITYMINEN 2 (3 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee terapeutin vastuun ja velvollisuudet, ja ymmärtää milloin potilas on ohjattavat muuhun hoitoon.  Hän osaa arvioida ravintolisien laatua ja ymmärtää lääkkeiden ja ravintolisien ristireaktiot.  Hän on tietoinen oireista joiden johdosta asiakas tulisi ohjata lääkäriin (ns. red flag oireet).  Ymmärtää Funktionaalisen Medisiinan Matriksin eri osiot ja osaa käyttää tätä kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman pohjana.  Osaa kriittisesti arvioida eri tapoja hoitaa käytännön potilasvastaanottoa, ja ymmärtää omasta hyvinvoinnista ja voimavaroista huolehtimisen tärkeyden.  Opiskelija osaa tukea refluksitaudin, keliakan ja laktoosintoleranssi diagnoosin saanutta asiakasta.  Ymmärtää SCD- ja FODMAP-ruokavalion periaatteet ja osaa käyttää niitä asiakastyössä.

Sisältö: Demonstraatio vastaanottotilanteesta, ja keskustelu sen pohjalta. Lääke- ja yrttivalmisteiden sekä täydennysravinteiden yhteensopivuus, potilasturvallisuus. Potilaan ohjaaminen terveydenhuollon palveluiden pariin tarvittaessa.  Red flag oireet. Ravintolisien rakenne, eri tyyppiset mineraalit, ravintolisien mahdolliset muut ainesosat (täyte- ja väriaineet). Funktionaalisen Medisiinan Matriksi ja sen käyttö asiakashistorian kartoittamisessa.  Terapeutin oma jaksaminen, rajojen asettaminen ja ajankäyttö.  Refluksitaudin, laktoosi-intoleranssin, keliakian ja niiden hoidon yleiset periaatteet sekä käytännön terapiatyöskentely ruokavalioiden, täydennysravinteiden sekä luontaistuotteiden avulla.  Erityisruokavalioiden käyttö asiakastyössä.

Suoritustapa: Luennot, potilasharjoitustyöt

Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjalliset harjoitteluohjeet

Opettaja: Sanna Anderson, ravintoterapeutti (Dipl. I.O.N.)

PÄT3, PÄTEVÖITYMINEN 3, diplomikurssi (6 op)

Tavoitteet: Oppilas osaa käyttää tehokkaasti hoito-ohjelmia potilastyössä asiakkaan edellytykset ja toivomukset huomioon ottaen.

Sisältö: Oppilaiden yksilöllinen potilas- harjoitustöiden purku sekä ryhmäpalautekeskustelut. Diplomien jako valmistuvien oppilaiden osalta.

Suoritustapa: Workshop, potilasharjoitustyöt

Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjalliset potilasharjoitustyöt

Opettaja: Niina Saine /Sanna Anderson, dipl. ravintoterapeutti