Kurssikuvaukset

Näiltä sivuilta löydät tarkemmat kurssikuvaukset eri opintokokonaisuuksiin liittyen.

 

RAVINTONEUVOJA- JA TERAPEUTTIKOULUTUS:

 

OPINTOJEN TAVOITTEET:
Opiskelija on perehtynyt luontaislääketieteen ja länsimaisen lääketieteen mukaiseen tautien määritykseen, tutkimuksiin ja hoitoon. Hän hallitsee ihmisen anatomian ja fysiologian sekä neurologian, psykologian ja psykiatrian perusteet. Opiskelija tuntee suomalaiset ravitsemussuositukset ja pystyy arvioimaan suomalaisten ravitsemuksen vahvuuksia ja heikkouksia suositusten pohjalta. Opiskelija ymmärtää ruoansulatukseen ja elimistön aineenvaihduntaan liittyvät ilmiöt, tuntee energia- ja suojaravintoaineet sekä niiden tarpeen ja vaikutukset elimistöön. Opiskelija tuntee eri ikävaiheiden asettamat ravitsemukselliset erikoisvaatimukset ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän ymmärtää liikunnan ja ravitsemuksen välisen yhteyden sekä liikunnan merkityksen painonhallinnassa. Opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten ruokavaliosuuntausten myönteisiä ja kielteisiä piirteitä, ja hän osaa laatia terveyttä tukevat ravitsemussuositukset. Opiskelija osaa valmistaa hygieenisesti, taloudellisesti ja ekologisesti terveys- ja terapiaruokaa. Hän hallitsee ravintoneuvonnan ja -terapian perusteet erikoistumisalueenaan mm. metabolinen oireyhtymä, ruuansulatuskanavan ongelmat, ravintoriippuvuudet sekä erityisryhmien ravitsemus. Opiskelijalla on valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä alallaan. Hän tuntee terapeuttina toimimisen vastuun, velvoitteet ja oikeudet sekä osaa toimia eettisesti ja moraalisesti oikein hoitotilanteissa. Hän toimii ammatillisesti ja luottamusta herättävästi ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan yhteiskunnan palvelujärjestelmien piiriin ja lääkärin hoitoon.