Opiskele ravintoneuvojaksi tai -terapeutiksi

RAVINTONEUVOJA JA RAVINTOTERAPEUTTI OVAT OSAAVIA AMMATTILAISIA

Moni haaveilee ravitsemusalan opiskelusta ja työstä ravintoasioiden parissa. Ravitsemusopintojen pariin voi hakeutua useilla taustoilla ja erilaisista syistä. Alalla on tarjota mielenkiintoisia koulutuspolkuja ja uramahdollisuuksia. Saluksen uudet ravintoneuvoja- ja ravintoterapeuttikoulutukset starttaavat taas 27.-28.5.2023 pidettävällä ALO-kurssilla (Aloitus/Johdatus ravintoterapiaan).

Ravintoneuvoja- ja ravintoterapeuttikoulutus antaa:

 1. Osaamista nykyisen työsi tueksi

Toimitko esimerkiksi luontais-, liikunta- tai sote-alalla ja ravitsemusalan osaamisesta olisi hyötyä työssäsi? Useat terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiset tarvitsevat ravitsemusosaamista oman työnsä tukena.

Työhösi saattaa jo kuulua asiakkaidesi ohjaamista ravitsemusasioissa. Mielipiteitä ja koulukuntia riittää, joten oma osaaminen kannattaa varmistaa ja osoittaa kouluttautumalla. Ravitsemusosaaminen kannattaa hankkia luotettavalta alan kouluttajalta. Olet ammatiltasi sitten luontaisterapeutti, fysioterapeutti, personal trainer, terveydenhoitaja, tai jotain ihan muuta, ravintoterapeutiksi opiskelu voi tuoda rutkasti lisää väriä ja mahdollisuuksia työhösi.

 1. Mahdollisuuden hakeutua uudelle alalle

Jos ravinnon ja hyvinvoinnin parissa työskentely kiinnostaa sinua ja haluaisit vaihtaa tälle alalle muista tehtävistä, voit hakeutua ravintoneuvoja- ja ravintoterapeuttikoulutukseen. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta soveltuvilta aloilta, joten se on oiva mahdollisuus alanvaihdosta haaveileville. Kiinnostus alaa kohtaan ja halu panostaa opiskeluun kantavat jo pitkälle!

 1. Eväitä ravitsemusalan yrittäjyyteen

Yritykset ja muut ravinto-ohjauksen palveluja tarjoavat toimijat ostavat osaamista usein ulkopuolelta. Alan yrittäjille on siis tilausta, sillä he voivat laskuttaa palveluistaan tuntityönä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ravitsemusosaaja tekee töitä oman yrityksensä kautta esimerkiksi perustamalla toiminimen. Menestyvän ravitsemusalan yrityksen ja liiketoiminnan perustan luo osaava asiantuntija, jolla on ajantasainen tietopankki ja paloa neuvontatyötä kohtaan.

RAVINTONEUVOJAKSI JA RAVINTOTERAPEUTIKSI KOULUTTAUTUMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Ravintoneuvojan ja ravintoterapeutin koulutusta tarjoaa esimerkiksi Terveysopisto Salus. Saluksessa opiskellaan viikonloppukoulutuksena ensin ravintoneuvojaksi noin 1,5-2 vuotta kestävässä koulutuksessa, minkä jälkeen jatketaan ravintoterapeuttikoulutuksen kursseilla noin 1-1,5 vuotta.

Ravintoneuvojakoulutuksessa perehdytään ravintoterapian perusteisiin, viralliseen ja luontaislääketieteelliseen ravinto-oppiin, erityisryhmien sekä urheilijoiden ja liikkujien ravitsemukseen, lääketieteen perusteisiin, terapiaruokien valmistukseen sekä luontaistuotteiden ja paaston ja puhdistusterapioiden käyttöön terapiatyössä. Ravintoneuvojakoulutuksen pätevöitymiskursseilla keskitytään vastuullisen asiakastyöskentelyn käytäntöön: erilaisten asiakkaiden ravitsemuksellisten tarpeiden ja ongelmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen sekä yritystoiminnan perusteisiin. Opintojen lopuksi tehdään vielä diplomityö asiakastapauksista. Opintojen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa lopputodistuksen ja diplomin saamiseen.

Asiakastyöskentelyn voi aloittaa jo ravintoneuvojakoulutuksen jälkeen lähinnä yleisen ravintoneuvonnan, painonhallinnan, MBO:n, urheiluravitsemuksen neuvonnan ja rajoitetusti maha-suolikanavan oireiden parissa.

Ravintoterapeuttikoulutuksessa laajennetaan ravintoneuvojakoulutuksen osaamista koskemaan muun muassa laajempia maha-suolikanavan ongelmia, allergioita, astmaa, hormonaalisia häiriöitä, hermoston ja aivojen sairauksia sekä rappeumasairauksia. Opintoihin kuuluu myös fytoterapian ja syventävän ravintofysiologian kurssit sekä pätevöitymiskurssi diplomitöineen.

Ravintoneuvoja- ja ravintoterapeuttikoulutukseen osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia, mutta aito kiinnostus aiheeseen sekä valmius panostaa vaativaan opiskeluun viikonloppukoulutuksena tentteineen ja opintotehtävineen, on välttämätöntä. On myös oltava tarvittaessa valmis opiskelemaan työn ohessa. Opinto-ohjelma on laadittu silmällä pitäen sitä, että opiskelijaksi voi tulla vaikka vasta ammattiopintoja aloittavat tai aivan muulta osaamisalueelta näihin opintoihin siirtyvät, jolloin opetusohjelma kattaa kaiken tulevissa työtehtävissä tarvittavan tieto- ja osaamispohjan. Parhaat edellytykset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöillä, joiden kohdalla osa kursseista hyväksiluetaan. Suuri osa opiskelijoista on kuitenkin muilta aloilta.

KIINNITÄ NÄIHIN HUOMIOTA RAVITSEMUSALAN KOULUTUSTA JA KOULUTTAJAA VALITESSA

Kun valitset sinulle sopivaa ravitsemusalan kouluttajaa, koulutushistoria sekä aiempien koulutettujen määrä on hyvä tiedostaa. Opetusohjelman sisältö ja sen kuvaukset sekä opettajien pätevyys ja koulutustausta ovat toki tärkeimpiä elementtejä kouluttaja ja -koulutusvalinnassa. Ne kannattaakin selvittää tarkoin.

Mieti, haluatko nimenomaan ravintoneuvojaksi vai sopiiko tavoitteisiisi paremmin ravintoterapeuttikoulutus. Esimerkiksi Terveysopisto Saluksessa tarjottava ravintoneuvojakoulutus on lähes puolta lyhyempi kuin ravintoterapeuttikoulutus. Koulutus tähtää rajatumpaan toiminta-alueeseen ja asiakasryhmiin. Jos olet kiinnostunut ravitsemusalasta, muttet ole valmis panostamaan ajallisesti varsinaiseen ravintoneuvojan tai -terapeutin koulutukseen, kannattaa muistaa myös muut Saluksen lyhytkoulutukset ja kurssit, kuten Johdatus ravintoterapiaan (ALO, Aloituskurssi).

RAVINTONEUVOJA JA RAVINTOTERAPEUTTI TYÖELÄMÄSSÄ

Ravintoneuvoja ja ravintoterapeutti ovat ravitsemusalan koulutettuja osaajia, jotka voivat työskennellä esimerkiksi:

 • yksityisellä neuvonta- ja terapiavastaanotolla neuvoen henkilöasiakkaita
 • kouluttajana ja luennoitsijana
 • bloggaajana ja kirjoittajana
 • työterveydenhoidon konsultoinnissa
 • personal trainerina
 • luontaistuotemyymälässä
 • luontaistuotetukun asiantuntijatehtävissä
 • harrastajien tai urheilijoiden ravitsemuskonsultoinnin parissa
 • yksilö- ja ryhmäohjaajana yhteisöille tai yrityksille.

Lisätietoja Terveysopisto Saluksen ravintoneuvoja- ja ravintoterapeuttikoulutuksista saa verkkosivuiltamme ja Saluksen toimistosta:

opisto@terveysopisto.fi tai 050-439 7214 (ti, to, pe klo 8-9,30), https://www.terveysopisto.fi/

Tervetuloa mukaan mielenkiintoisten opintojen ja ihmisten pariin!