Miten terapeutti toimii

Miten Ravintoneuvoja ja Ravintoterapeutti toimivat käytännössä

Asiakastyöskentely tapahtuu henkilökohtaisena tapaamisena ja sen yhteydessä tehtynä konsultaationa. Siinä pyritään järjestelmälliseen menettelyyn, jossa päätavoite on vastata asiakkaan esittämiin tarpeisiin. Niihin ei yleensä ole olemassa mitään suoraa reseptiä, vaan konsultaatiossa joudutaan tekemään selvityksiä keskustelun ja erilaisten käsittelymetodien avulla. Tavoitteena on laatia henkilökohtainen kunnostus/hoito-ohjelma ravitsemuksen keinoin asiakkaan esittämiin tarpeisiin.

Ohjelma on yleensä kokonaisuus, joka voi käsittää useitakin osatekijöitä ja toimenpiteitä. Se pyritään antamaan kirjallisena, mutta alkuohjeet voidaan antaa suullisesti. Asiakas ryhtyy noudattamaan niitä kotioloissaan ja ne tuottavat tulosta vain toteutettuina. Asiakas vastaa toteutuksesta omalta osaltaan.

Kunnostusohjelma voi olla myös vaiheittain toteutettava, jos esimerkiksi oirealueita /ongelmia on useita ja jos ne ovat hankalia. Tällöin ruokavaliomuutoksia ja tarkistuksia voi olla paljon sekä mahdollisesti joudutaan käyttämään useampia ravintolisiä ohessa. Tapaamiskonsultaatioita tarvitaan silloin useampia, joiden aikana terapeutti mittaa ja arvioi saavutettuja välituloksia. Niiden ollessa positiivisia ne motivoivat asiakasta jatkamaan. Tapauskohtaisesti ohjelman toteutukseen tarvitaan aikaa vähintään viikkoja, mutta usein jopa kuukausia, jolloin tapaamiskertoja voi olla aluksi muutaman viikon, myöhemmin kuukauden tai pari välein.

Henkilökohtaisen konsultoinnin periaatteet:

 • Alkuhaastattelu ja terveystilan kartoitus
 • Ruokavalion kartoitus, kyselyhaastattelu esim. ruoka-aineryhmittäin
 • Tarvittaessa käytetään ruokapäiväkirjaa
 • Oirekuvan mukaiset kyselykaavaketestit tilanteen varmentamiseksi
 • Ruokapäiväkirjan analysointi, tarvittaessa tietokonelaskelmiin perustuen
 • Laboratoriomittaukset, tarvittaessa lääkärin kautta
 • Mahdolliset asiakkaan käytössä olevien lääkkeiden kartoitus
 • Tarvittaessa mahdollisten lääkeristireaktioiden tarkistukset suhteessa ravintolisiin
 • Alustavat ruokavalio-/hoito-ohjeet suullisesti
 • Tarkennettu kirjallinen hoito-ohjelma yksityiskohtineen
 • Tarvittaessa joudutaan määräämään ravintolisiä (hivenravintoaineita, luontaistuotteita, rasvahappoja, aminohappoja tai muita luontaistuotteita)
 • Tarvittaessa voidaan turvautua aineenvaihdunnan sekä maksan detoksifikaatio-menetelmiin tarvittavine apu- ja tehoravinteineen
 • Hoito-ohjelman laajuudesta, sisällöstä, kestosta ja toteuttamistavoista päätetään aina yhdessä asiakkaan kanssa
 • Edellä kuvattuja hoito-ohjelman laatimisessa tarvittavia toimenpiteitä käytetään osittain myös jatko- ja välikonsultaatioissa tarkistustoimenpiteinä (esim. pisteytettävät kyselykaavaketestit)
 • Väli- ja jatkotapaamiset ovat yleensä alkukartoitusta ja tapaamista huomattavasti lyhempiä.
 • Kaikissa tapauksissa ei tarvita koko em. listan toimenpiteitä, ne voidaan toteuttaa osittain tapauskohtaisesti, tai ne jaetaan asteittain eri tapaamiskerroille aloittaen kiireellisimmistä toimenpiteistä