Kokemuksia Terveysopisto Saluksesta

Ravintoneuvoja Terveysopisto Salus Leeni Viio

Saluksen riveistä löytyy monta lämmintä, positiivisen energian omaavaa opiskelijaa. Hyvinvointi- ja ravintovalmentaja Leeni Viio on yksi näistä ihanuuksista.

Leeni on pienen tytön äiti, joka haluaa olla myös innostava esimerkki lapselleen sekä kannustava inspiraation lähde muille äideille. Hän rakastaa kehitellä reseptejä, jotka ovat nopeita, helppoja ja terveellisiä koko perheelle. Reseptien lisäksi Leeni jakaa, omissa sosiaalisen median kanavissaan sekä blogissaan, vinkkejä aina raskaudesta parempaan lapsiarkeen. Missionaan, että äidit löytäisivät keinoja, joilla oma jaksaminen lisääntyy. Silloin myös lapsi – ja koko perhe – voi paremmin.

Leeni sanookin osuvasti “Lähestymistapani terveyteen on kokonaisvaltainen. Hyvä olo on monien asioiden summa, ja se lähtee meistä itsestämme. Kokonaisuudessa on huomioitava, miten syömme, nukumme, liikumme, ajattelemme ja miten käytämme aikamme. Valmennustani ohjaa periaate, jonka mukaan onnellisuus kumpuaa fyysisen ja henkisen kehon tasapainosta.”

Miksi lähdin opiskelemaan Salukseen

Leenillä oli jo entuudestaa kokemusta sekä opintoja terveyden- ja hyvinvoinninalalta, ennen kuin hän lähti opiskelemaan Salukseen.

“Olen koulutukseltani sosiologi, hyvinvointi- ja ravintovalmentaja sekä funktionaalisen treenin ohjaaja. Yliopistosta saakka minua on kiinnostanut subjektiivinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät. Ravinnon merkitys korostui saatuani itse siitä suurta apua terveyshaasteisiin, joiden kanssa olin paininut vuosia. Työni hyvinvointitutkimuksen parissa vaihtui yrittäjyyteen, koska uskoin, että niin pystyn parhaiten auttamaan muita hyvinvointihaasteiden kanssa. Yrittäjänä olen toiminut yksilöasiakkaiden ja ryhmien kanssa, tehnyt verkkovalmennuksia, pitänyt luentoja ja workshopeja sekä tehnyt hyvinvointi- ja ravintoaiheista sisällöntuotantoa. Erityisen kiehtovana koen makeanhimon syntymekanismit, seuraukset ja korjaamisen. Myös stressi, toksiinit ja suolisto ovat kiinnostavia aiheita, ja ne liittyvät moneen hyvinvointihaasteeseen.

Kiinnostuin Saluksesta etsiessäni lisäkoulutusta, jossa ravintoa ja terveyttä lähestyttäisi kokonaisvaltaisesti ja ymmärrettäisiin elämäntapojen merkitys sairauksien synnyssä, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Kaipasin virallisen ravinto-opin rinnalle funktionaalista lähestymistapaa sekä luontaislääketieteen oppeja. Päätös oli lopulta helppo, sillä Saluksen kurssiohjelma tuntui olevan noihin tarpeisiini juuri oikea ratkaisu.”

Kokemukseni Saluksessa opiskelusta

Opiskelu Helsingissä“Saluksen monipuolinen kurssivalikoima on auttanut ymmärtämään asioita syvemmin ja spesifimmin, ja olen saanut työni tueksi lisää tutkittua tietoa. Olen kokenut erityisen hyödylliseksi sen, että ravinto ymmärretään osana kokonaisuutta, ja aina huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Kaiken kaikkiaan opinnot ovat kokemuksena vastanneet sitä, mitä olen lähtenytkin hakemaan eli tietotaitoa, jota voin hyödyntää valmentajan työssä, mutta myös henkilökohtaisessa elämässä.

Saluksen ravitsemusopinnoista saa eniten irti, kun on vahva halu oppia ja ottaa selvää asioista. Aito kiinnostus ja innostus palkitaan, sillä niiden avulla asiat tulee oikeasti opittua. Opinnot vaativat aikaa ja panostusta, joten suosittelen raivaamaan niille tilaa hätiköimisen sijaan. Olen kokenut hyväksi sen, että opintoja voi käydä omaa tahtia. Elämäntilanteet muuttuvat, joten joustavuus on plussaa. Suunnitelma ja tavoitteet kannattaa kuitenkin olla, koska ne auttavat näkemään kokonaisuuden ja etenemään järkevällä tavalla. Ja toki jotta puhtia riittää, kannattaa myös itsestä huolehtia hyvän ravinnon avulla!”

Sosiaalisen median käyttö työssäni

Sosiaalinen media näyttelee aina vain suurempaa roolia oman osaamisen kanavana sekä omien palveluiden myyntikanavana. Leenin Facebook-sivulla on yli 3000 seuraajaa ja hänen Instagram-tili on täynnä hyödyllisiä postauksia sekä Instagram-stooreja. Leeni näkee sosiaalisen median kanavat loistavana mahdollisuutena jakaa vinkkejä ja inspiraatiota myös niille, jotka eivät välttämättä osallistu Leenin omiin valmennuksiin.

Leeni on keskittynyt henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi verkkovalmennukseen ”Taltuta makeanhimo”. Tämä Leenin oma verkkovalmennus jakaa Saluksen kanssa näkemyksen muun muassa sokerikoukusta ja sen vaikutuksesta meidän kehoon. Samaa aihepiiriä käsittelee myös Leenin laatima, ilmainen “Sokeriton kauppareissu“- opas. Katso alta Leenin vierailu hyvinvointialayrittäjä Adama Sofian Youtube-kanavalla

Leenin mielestä sosiaalinen media on hyvä väline tuoda omaa erikoisosaamistaan esille ja erottautua muista. Kun on oma itsensä ja löytää ne asiat, joita haluaa jakaa puhtaasta ilosta, ei sosiaalinen media muutu stressaavaksi. Oma innostus välittyy myös seuraajille ja kommunikaatio on molemmin puoleista (kuten sosiaalisen median nimensäkin puolesta “kuuluu” olla). Kaikissa eri somekanavissa ei kuitenkaan tarvitse, tai edes kannata olla. Oman someviestinnän voi keskittää vaikka vain yhteen lempikanavaan ja keskittyä luomaan sinne laadukasta sisältöä.

Lue samalla lisää Saluksen kurssivalikoimasta sekä toinen Saluksen opiskelijatarina Annika Aron kertomana.