Kurssien tenttiminen

Tenttikäytäntö/Yleistä

 • Kurssien tenttiminen suoritetaan oman opiskelun etenemisen mukaisesti ja suoritetaan tällä hetkellä etätenttinä (tarkemmin alla).
 • Kurssin voi tenttiä vasta kun sen on suorittanut kokonaan (osallistunut kaikille lähi- tai verkko-opiskelupäiville).
 • Kurssit, joita ei tentitä ovat ravintoneuvojalinjalla ALO, RT2, PÄT1A, PÄT1B, PÄT2 ja PÄT3 sekä ravintoterapeuttilinjalla FT ja PÄT4.
 • Täydennyskursseja ei myöskään tentitä.

Etätenttien suorittaminen

 • Sinun tulee järjestää tentin suorituspaikka ja tentinvalvoja, jonka jälkeen voit tilata tenttiaineiston valvojallesi, joka voi esim. olla paikallisen kirjaston, koulun, luontais-tuotekaupan tai työnantajasi edustaja.
 • Tentin valvontatilaisuudesta sopii opiskelija itse valvojatahon kanssa.
 • Tenttiaineistoa tilatessasi, ilmoita toimistoon sähköpostitse minkä tentin aiot tenttiä, milloin tentit, kuka toimii valvojana ja missä sekä tentinvalvojan osoite, jonne tenttipaperit lähetetään. Toimisto toimittaa materiaalin sekä tentin palautuskuoren (jonka postimaksu on maksettu) suoraan valvojallesi.
 • Huomioithan, että teet etätenttitilauksen viimeistään 2 viikkoa ennen aiottua tenttitilaisuutta, jotta materiaali ehditään lähettämään ja jotta posti ehtii varmasti ennen sopimaasi tenttitilaisuutta kuljettamaan sen perille.
 • Tenttimisaika on 1,5 h tenttiä kohti.

Tenttitulokset

 • Ilmoitetaan opiskelijoille arvosanoin 1-5 (hyväksytty). Hylätyn tentin arvosana on (0)
 • Ensimmäinen tentti sisältyy kurssimaksuun. Uusintatenttien hinta on 25 €/kerta.
 • Tentti-ilmoittautuminen tehdään toimistoon, joka hoitaa tenttiaineiston lähettämisen tentin valvojalle ja jos kyseessä on uusintatentti, se tulee mainita tilattaessa.
 • Toimisto hoitaa uusintatentin laskuttamisen ja maksu tulee olla suoritettuna hyvissä ajoin ennen uusintatentin suorittamista.