TERVEYSOPISTO SALUS

OPISKELU
TERVEYSOPISTON TAUSTA

TERVEYSOPISTO SALUS

”Terveys ei ole itsestään – sitä tulee rakentaa”
Terveysopisto Salus on ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen sekä kurssitoimintaan erikoistunut opisto.

Lue lisää

OPISKELU

Terveysopisto Salus kouluttaa ravintoneuvojan ja -terapeutin ammattityöhön sekä tarjoaa lyhyempiä opintokokonaisuuksia.

Lue lisää

TERVEYSOPISTON TAUSTA

Terveysopisto Salus on kehittynyt ja laajentunut suurin harppauksin 25 vuoden aikana. Terveysopiston katsomustapa on kokonaisvaltainen,
eli ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena sekä henkisenä kokonaisuutena, osana laajempaa ympäristöä.

Lue lisää

Terveysopisto Salus

”Terveys ei ole itsestään – sitä tulee rakentaa”


Terveysopisto Salus on ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen sekä kurssitoimintaan erikoistunut aikuiskoulutusopisto, joka kouluttaa ravintoneuvojan ja ravintoterapeutin ammattityöhön sekä tarjoaa lyhyempiä opintokokonaisuuksia, kuten peruslääketiede, luontaislääketiede, urheilu- ja liikuntaravitsemus sekä ravitsemustiedon kartuttamiseen soveltuvia täydennyskoulutus- ja yksittäiskursseja. Koulutusta on toteutettu yli 25 vuotta ja kokemusta koulutustyöstä jo yli 35 vuoden ajalta. Koulutukset toteutetaan viikonloppukursseina lähiopetuksena Helsingissä (Stadin Ammattiopisto) sekä noin puolet verkkoluentoina ja etäopintoina.

Ravintoneuvoja (RN)

Saluksen Ravintoneuvojakoulutuksessa (n. 2 v) perehdytään terveellisen ravitsemuksen neuvontaan sekä painonhallinnan ja suoliston hyvinvoinnin tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet myös erityisryhmien ja urheilijoiden/kuntoilijoiden ravinto-ohjaukseen. PERUSLÄÄKETIEDE*: PLT 1-4 (8 op)

Ravintoterapeutti (RT)

Saluksen Ravintoterapeuttikoulutuksessa (n.3,5 v, sisältäen Ravintoneuvojaopinnot 2 vuotta) Laajennetaan ravintoneuvojakoulutuksen (Ks. neuvojakoulutuksen linkki) osaamista koskemaan mm. maha-suolikanavan ongelmia, allergioita, astmaa, rappeumasairauksia sekä hormonaalisia häiriöitä. Koulutus perustuu uusimpaan ravitsemustieteelliseen ja funktionaalisen

Koulutusalueet

Taustaa ja tavoitteita   Terveysopisto Salus kouluttaa ravitsemus- ja terveysalan ammattityöhön sekä järjestää lyhyempiä opintokokonaisuuksia. Voit myös opiskella erillisiä vapaasti valitsemiasi kursseja omien terveys- ja ravitsemustietojesi kartuttamiseksi opinto-ohjeissa mainituin rajauksin

Our Works

Our Team

Skills & Expertise