Terveysopisto Salus

”Terveys ei ole itsestään – sitä tulee rakentaa”

Terveysopisto Salus on ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen sekä kurssitoiminta

Lue lisää

Opiskelu

Terveysopisto Salus kouluttaa ravintoneuvojan ja -terapeutin ammattityöhön sekä tarjoaa lyhyempiä opintokokonaisuuksia. Lisääntyvä ylipaino, k

Lue lisää

Terveysopiston tausta

TAUSTATIETOA SUOMEN TERVEYSOPISTO SALUKSESTA

Ravitsemusterapeuttien koulutus maailmalla oli yksinomaan yliopistojen alaa 1980-luvulle saakka (Suo

Lue lisää

Ravintoneuvonta

Saluksen Ravintoneuvojakoulutuksessa (n. 2 v) perehdytään terveellisen ravitsemuksen neuvontaan sekä painonhallinnan ja suoliston hyvinvoinnin tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet myös erityisryhmien ja urheilijoiden/kuntoilijoiden ravinto-ohjaukseen. Koulutus perustuu uusimpaan ravitsemustieteelliseen, luontaislääketieteelliseen ja funktionaalisen lääketieteen  ravitsemustietopohjaan. Tarkemmat kurssikuvatukset löytyy alla.   PERUSLÄÄKETIEDE*: AF1, AF2, TO1, TO2: ks. peruslääketieteen opinnot   ALO, ALOITUSKURSSI, JOHDATUS RAVINTOTERAPIAAN (2 ov) Tavoitteet: […]

Ravintoterapia

Saluksen Ravintoterapeuttikoulutuksessa (n. 3-3,5 v) laajennetaan ravintoneuvojakoulutuksen (Ks. neuvojakoulutuksen linkki) osaamista koskemaan mm. maha-suolikanavan ongelmia, allergioita, astmaa, rappeumasairauksia sekä hormonaalisia häiriöitä. Koulutus perustuu uusimpaan ravitsemustieteelliseen, luontaislääketieteelliseen ja funktionaalisen lääketieteen ravitsemustietopohjaan. Tarkemmat kurssikuvatukset löytyy alla.   PERUSLÄÄKETIEDE: TO3, neurologia, psykologia, psykiatria: ks. peruslääketieteen opinnot   RO5, RAVINTO-OPPI 5 (2 ov) Tavoitteet: Opiskelija hallitsee energia-aineenvaihdunnan periaatteet ja […]

Koulutusalueet

Terveysopisto Salus kouluttaa ravitsemus- ja terveysalan ammattityöhön sekä järjestää lyhyempiä opintokokonaisuuksia. Voit myös opiskella erillisiä vapaasti valitsemiasi kursseja omien terveys- ja ravitsemustietojesi kartuttamiseksi opinto-ohjeissa mainituin rajauksin (lisätietoja saa opintosihteeriltä: opisto@terveysopisto.fi) Koulutus tapahtuu monimuotoisena pääasiassa viikonloppuisin.   Terapeutin ja neuvojan ammattikoulutus   Ravintoneuvoja ( n. 2v.) Ravintoterapeutti (n.3-3,5 v.)   Täydennyskoulutus   Urheilu- ja liikuntaravitsemus (9-11 […]

Etusivu

”Terveys ei ole itsestään – sitä tulee rakentaa”

 

Terveysopisto Salus on ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen sekä kurssitoimintaan erikoistunut opisto, joka kouluttaa ravintoneuvojan ja –terapeutin ammattityöhön sekä tarjoaa lyhyempiä opintokokonaisuuksia kuten peruslääketiede, luontaislääketiede, urheilu-, ja liikuntaravitsemus sekä vapaavalintaisessa opiskelussa valittuja erilliskursseja. Koulutusta on ollut yli 20 vuotta ja kokemusta koulutustyöstä yli 30 vuoden ajalta.

 

Terveysopisto Saluksen opetus on yhdistelmä virallisen ravinto-opin, kansainvälisen luontaislääketieteen sekä funktionaalisen lääketieteen viimeisimpiä ravitsemusoppeja tarjoten monipuolisen näkemyksen ravitsemusalaan ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen sekä ylläpitämiseen. Terveysopiston opettajista suuri osa on suorittanut alan kansainvälisen erikoiskoulutuksen, jollaista maassamme ei ole tarjolla. Muilla opettajilla on yliopistokoulutus tai muu opetusalansa mukainen ammatillinen pätevyyskoulutus. Opetustaustaa opettajilla on kymmeniä vuosia.

 

Opetuskielenä on suomi ja kansainvälisistä lähteistä valmistettu oppimateriaali on suomeksi. Vierailevien ulkomaisten asiantuntijoiden luennot tulkataan tarvittaessa suomeksi. Opintoja voi suorittaa työn ohessa viikonloppuisin (2-3 pv). Lukukausimaksuja ei peritä ja opinnot maksetaan kurssi kerrallaan. Opiskelutahti on vapaasti valittavissa omien mahdollisuuksien mukaan. Esitetyt eri linjojen opiskeluajat ovat ohjeellisia / suuntaa antavia. Kursseja on 1-2 krt kuukaudessa ja ne toistuvat 2 kertaa vuodessa, paitsi Ravintoterapeuttilinjan kurssit  kerran  vuodessa. Kurssien kierto, lähtien Aloituskurssista (RTP/ALO), alkaa 2 kertaa vuodessa: ensimmäinen alkuvuodesta ja toinen alkusyksystä. Ravintoterapeuttikoulutuksen kurssit alkavat syksyllä. Opiskelun voi aloittaa milloin vain sopivammasta mahdollisesta kurssista opinto-ohjeiden mukaisesti, mutta Ravintoterapeuttikoulutuksen kursseja vasta Ravintoneuvojakurssien suorituksen edistyttyä pätevöitymisvaiheeseen.

 

Suomen Terveysopisto Salus (perustettu v.1995) on maamme vanhin yliopiston ulkopuolisista ravitsemustiedon ja -terapian opettamiseen erikoistuneista yksityisistä koulutuslaitoksista Suomessa ja ainoa, joka tarjoaa koko opetusohjelman opetuksen omien kurssien ja opettajien avulla, tarvitsematta suorittaa mitään osiota muussa oppilaitoksessa. Opetus on monelta osin AMK-/yliopistotasoista, mutta peruskoulutuksen tausta riittää opinnoista suoriutumiselle. Mitään taustaopintoja koulutukseen ei vaadita (lukion kemian perustiedot tai vastaava olisi hyvä kerrata), vaan kaikki asiasta innostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Terveysopisto Salus järjestää vuosittain noin 60 kurssia, joista osan myös kesäkaudella. Muissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojen perusteella voidaan hakemuksesta myöntää korvaavuuksia, kuten esim. terveydenhuollon ammattioppilaitosten, avoimen yliopiston kurssit tai vastaavat. Korvaavuuksien edellytyksenä on sisällön vastaavuus Terveysopiston kursseihin verrattuna. Terveysopistossa valmistuneiden ammattihenkilöiden yhteystietolista on nähtävissä Koulutetut terapeutit-sivuilta. Osakoulutuksia on suorittanut yli kaksikertainen määrä.

 

Voit tutustua Terveysopiston historiaan, nykyiseen toimintaan, opettajiin sekä Saluksen kurssipaikkoihin oheisilta sivuilta.

 

luokka